เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำเตือน: ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยยาง Latex จากธรรมชาติอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ในบางคน ผลิตภัณฑ์ที่ให้ “การต้านทานต่อการบาดเฉือน” และ “การป้องกันการบาดเฉือน” หรือ “การต้านทานต่อการเจาะทะลุ” และ “การป้องกันการเจาะทะลุ” ไม่ได้ป้องกันหรือกำจัดโอกาสที่จะเกิดการบาดเฉือนหรือการเจาะทะลุอย่างสมบูรณ์ และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือได้รับการทดสอบเพื่อให้การป้องกันจากใบมีดที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ อุปกรณ์แบบฟันเลื่อยหรือที่แหลมคมหรือหมุนอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ “การต้านทานต่อการขัดถู” หรือ “การป้องกันการขัดถู” ไม่ได้ป้องกันหรือกำจัดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการขัดถูอย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ “การต้านทาน” ต่อน้ำมันหรือจาระบี หรือที่ “กันน้ำมัน” ไม่ได้ป้องกันหรือกำจัดโอกาสที่จะเกิดการแทรกซึมหรือการดูดซึมน้ำมันหรือของเหลวอย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ “การต้านทานต่อการเกี่ยวติด” หรือ “การป้องกันการเกี่ยวติด” ไม่ได้ป้องกันหรือกำจัดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวติดหรือการเสียดสีอย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ให้การป้องกันจากประกายไฟหรือเปลวไฟไม่ได้ “ทนไฟ” และไม่ได้ป้องกันหรือกำจัดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บแผลไหม้หรือการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ให้การป้องกันหรือการต้านทานต่อความร้อนหรือความเย็นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิที่รุนแรง - โปรดใช้ตามที่ระบุเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ให้การป้องกันการสัมผัสความร้อนให้การป้องกันเป็นบางส่วนต่อการสัมผัสกับของร้อนเป็นเวลาชั่วครู่ และจะไม่ป้องกันจากอุณหภูมิที่รุนแรง การสัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานาน หรือการแช่ในของเหลวร้อน

ผลิตภัณฑ์ที่ให้ “การต้านทานสารเคมี” หรือ “การปกป้องสารเคมี” ไม่ได้ป้องกันหรือกำจัดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการสัมผัสสารเคมีอย่างสมบูรณ์ และเมื่อมีการระบุเวลาการซึมผ่านของสารเคมี เวลาเหล่านี้อ้างอิงมาจากสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่อาจแตกต่างจากสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ใช้  ผู้ใช้ควรทดสอบผลิตภัณฑ์ป้องกันสารเคมีจากสภาพแวดล้อมและสารเคมีเฉพาะที่จะนำผลิตภัณฑ์มาใช้

เราแนะนำให้ผู้ใช้ใช้ความระมัดระวังและความเอาใจใส่อยู่เสมอเมื่อจัดการกับวัสดุที่มีคมหรือกัดกร่อน สารเคมี หรือสารที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ข้อมูลใด ๆ ที่จัดหาให้นั้นมาจากความรู้และความเข้าใจในปัจจุบันที่ Ansell มีเกี่ยวกับเนื้อหาหัวข้อนั้น ๆ และมีการเสนอให้เพื่อเป็นคำแนะนำการใช้งานที่อาจเป็นไปได้เพื่อการตัดสินใจหรือการเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ควรดำเนินการทดสอบที่เหมาะสมหรือการประเมินอื่น ๆ ทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell มีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงภายในสภาพแวดล้อมเฉพาะหนึ่ง ๆ หรือไม่ Ansell อาจแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนี้เมื่อมีข้อมูล ความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ Ansell ขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันทั้งหมดนอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดแจ้ง นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในขั้นสุดท้ายในการเลือกถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามข้อบังคับของสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปัจจุบัน

 

เข้าร่วมการสนทนา