เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยกลุ่มบริษัท Ansell  (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า “Ansell “เรา” “ของเรา”) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วโลกและในท้องถิ่นของเรา (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) การสื่อสารของคุณกับเราผ่านอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และช่องทางสื่อสังคม 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวผ่านคุกกี้ โซเชียลปลั๊กอิน และเทคโนโลยีการติดตามประเภทอื่น ๆ อย่างไร โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

1. โดยทั่วไป

1.1. คุณสามารถติดต่อเราผ่านอีเมลที่ privacy@ansell.com

1.2. ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การอ้างอิงถึงกฎหมายหรือข้อบังคับบางอย่างยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลง การทดแทน หรือการยกเลิกใด ๆ ของกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องใด ๆ ของฝ่ายบริหาร

1.3. Ansell สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในบางครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Ansell โดยจะมีการสื่อสารเกี่ยวกับการดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับการดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเราอีก 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผล

2.1. เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้เว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมของเรา เราจะเก็บรวบรวม:

 • ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และระบบปฏิบัติการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียกดูเว็บของคุณ เช่น คุณเยี่ยมชมนานเท่าใด คุณคลิกบนลิงก์ใด คุณเยี่ยมชมหน้าใด และคุณเยี่ยมชมหน้ากี่ครั้ง

2.2. เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเราผ่านอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือช่องทางสื่อสังคม เราจะเก็บรวบรวม:

 • ข้อมูลตัวตนโดยพื้นฐานที่คุณให้ไว้กับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ประเทศของคุณ และบริษัทที่คุณทำงานให้
 • เนื้อหาของการสื่อสารหรือคำถามของคุณและรายละเอียดทางเทคนิคของการสื่อสารนั้น (ที่คุณเขียนโต้ตอบกับทางเรา วันที่ เวลา เป็นต้น)
 • ความต้องการของคุณเกี่ยวกับตัวกลางการสื่อสารที่ใช้
 • ข้อมูลที่หาได้จากสาธารณะจากโปรไฟล์ของคุณบนช่องทางสื่อสังคม
 • ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่คุณเลือกที่จะให้กับเรา

2.3. เราจะได้รับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ระบุข้างต้นจากคุณโดยตรง อาจเกิดเหตุการณ์ที่เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณและพฤติกรรมการเรียกดูเว็บจากพันธมิตรของเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่บุคคลเหล่านี้ประมวลผลเกี่ยวกับคุณและทำให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลนั้น

3. วัตถุประสงค์ที่ Ansell ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

3.1. Ansell ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอผ่านเว็บไซต์ ทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือช่องทางสื่อสังคมให้แก่คุณในลักษณะที่ตรงกับความต้องการของคุณและมีประสิทธิภาพ

3.2. Ansell ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นั่นคือ เพื่อจัดหาการสื่อสารตามกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ และโฆษณาอื่น ๆ ของ Ansell และพันธมิตรที่ได้รับเลือกให้แก่คุณ

3.3. Ansell จะส่งเพียงการสื่อสาร การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ จดหมายข่าว และโฆษณาอื่น ๆ ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบุคคลให้แก่คุณก็ต่อเมื่อคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะรับการสื่อสาร การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ จดหมายข่าว และโฆษณาอื่น ๆ เท่านั้น เว้นแต่คุณเป็นลูกค้าเดิมที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันจากเราแล้วและเป็นผู้ที่เราประสงค์จะกำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายให้รับวัสดุทางการตลาดของเราเอง

3.4. Ansell ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามคำขอตามสมควรใด ๆ จากหน่วยงานหรือตัวแทนบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจ หน่วยงานศาล หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ
Ansell อาจตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณถึงหน่วยงานตำรวจหรือหน่วยงานศาลเพื่อเป็นหลักฐานหรือหากมีความสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าคุณได้กระทำผิดกฎหมายหรือกระทำอาชญากรรมผ่านการที่คุณลงทะเบียนด้วยเว็บไซต์หรือใช้เว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคมของเรา หรือการสื่อสารอื่น ๆ กับเรา

3.5. Ansell ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

3.6. Ansell อาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อสงวนไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Ansell พันธมิตรของ Ansell หรือบุคคลภายนอก หากการที่คุณลงทะเบียนด้วยเว็บไซต์หรือใช้เว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคม หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ สามารถพิจารณาได้ว่า (ก) เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้ใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก (ข) เป็นการคุกคามต่อการรักษาความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคม หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ (ค) เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคม หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ หรือระบบที่เป็นพื้นฐานใด ๆ ของ Ansell หรือผู้รับจ้างช่วงของ Ansell เนื่องจากไวรัส ม้าโทรจัน สปายแวร์ มัลแวร์ หรือโค้ดที่ประสงค์ร้ายรูปแบบอื่นใด หรือ (ง) มีเจตนาร้าย อนาจาร เลือกปฏิบัติ เหยียดผิว หมิ่นประมาท มุ่งร้าย หรือทำให้เจ็บช้ำน้ำใจในลักษณะใด ๆ หรือไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นใด ๆ

4. หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

4.1. การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3.3 ข้างต้นจะเป็นไปตามความยินยอมของคุณ 

4.2. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3.1 และเพื่อดำเนินขั้นตอนก่อนเข้าทำสัญญากับเรา เราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญานั้น หรือในระหว่างกระบวนการเข้าทำสัญญานั้น

4.3. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3.4 การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีความจำเป็นสำหรับภาระผูกพันตามกฎหมายที่ Ansell ต้องปฏิบัติตาม  

4.4. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3.1, 3.2, 3.5 และ 3.6 ข้างต้น การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา เช่น:

 • การปรับปรุงเว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคม ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Ansell อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • การรักษาเว็บไซต์ ช่องทางสื่อสังคม ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราให้ปลอดจากการใช้งานในทางที่ผิดและการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่เสมอ
 • การทำการตลาดและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการ และแบรนด์ของเรา และความสำเร็จในการออกวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ที่สำเร็จโดยรวมของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

5. Ansell ส่งข้อมูลของคุณให้ใคร

5.1. Ansell อาศัยผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอกในการให้บริการกับคุณและเว็บไซต์ของเราและในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในนามของเรา ผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในนามของ Ansell เมื่อได้รับคำสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Ansell เท่านั้น

Ansell รับประกันว่าผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดได้รับการคัดเลือกด้วยความระมัดระวังตามสมควร และมีภาระผูกพันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

5.2. Ansell อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับนิติบุคคลอื่น ๆ ภายในกลุ่ม Ansell อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่านิติบุคคลทั้งหมดของ Ansell จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

5.3. Ansell อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อสาธารณะในกรณีของกฎหมาย กระบวนพิจารณาคดีตามกฎหมาย การดำเนินคดี หรือข้อกำหนดบังคับของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

5.4. Ansell จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบที่ระบุตัวตนได้ให้กับบุคคลภายนอกอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวถึงในข้อ 5.1, 5.2 และ 5.3 โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคุณให้ดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Ansell อาจส่งข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่อาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อจัดแสดงและขายสินค้าและบริการเหล่านั้นเพื่อปรับการทำการตลาดให้เหมาะสม

5.5. ในเรื่องของการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการล้มละลายแบบมีการชำระกิจการและทรัพย์สิน Ansell จะกำหนดให้บริษัทและองค์กรให้ที่ถือข้อมูลส่วนตัวของคุณยังคงมีผลผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือไม่เช่นนั้น เราจะขอให้บริษัทและองค์กรขอรับการอนุญาตใหม่จากคุณ

6. สถานที่ตั้งและการถ่ายโอนข้อมูล

6.1. Ansell อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับนิติบุคคลอื่น ๆ ของ Ansell หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในนามของเราในสถานที่ตั้งที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลที่คุณอยู่เมื่อให้ข้อมูล 

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) โปรดทราบว่าเมื่อมีความจำเป็นเพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวให้กับนิติบุคคลของ Ansell ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ นอก EEA นิติบุคคลของ Ansell ทั้งหมดได้ลงนามในข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดในสัญญามาตรฐานของ EU เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านกฎหมายและการกำกับดูแลของเราในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการมีหลักพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว และการจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเพียงพอ

6.2. Ansell อาจถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและ/หรือข้อมูลรวมให้กับองค์กรที่อยู่นอกเขตอำนาจศาลที่คุณอยู่เมื่อให้ข้อมูล หากการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้น Ansell จะทำให้แน่ใจว่ามีการจัดให้มีการป้องกันเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณและสิทธิทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายบังคับที่บังคับใช้

7. การประกันคุณภาพ

7.1. Ansell ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะประมวลผลเพียงข้อมูลส่วนตัวที่มีความจำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุใต้ข้อ 3 ข้างต้น

7.2. ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการประมวลผลเพียงตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น หรือจนถึงเวลาที่คุณถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น การถอนความยินยอมของคุณอาจบอกเป็นนัยว่าคุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วนอีกต่อไป Ansell จะปกปิดการระบุตัวตนในข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้นอีกต่อไป เว้นแต่มี:

 • สิทธิประโยชน์ติดพันของ Ansell หรือบุคคลภายนอกอื่นใดในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้สามารถระบุตัวตนได้
 • ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือการกำกับดูแล หรือคำสั่งของศาลหรือทางปกครองที่ทำให้ Ansell ไม่สามารถกปิดการระบุตัวตนในข้อมูลส่วนตัวนั้นได้

7.3. คุณเข้าใจว่าแง่มุมที่สำคัญในการดำเนินการทำการตลาดของเรานั้นเกี่ยวข้องกับการทำให้วัสดุทางการตลาดของเรามีความเกี่ยวข้องสำหรับคุณมากขึ้น Ansell ดำเนินการนี้โดยการปรับแต่งโปรไฟล์เฉพาะของคุณตามคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจากนั้นจึงใช้โปรไฟล์นี้เพื่อจัดหาการสื่อสาร การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ จดหมายข่าว และการโฆษณาอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจให้กับคุณ

7.4. Ansell จะใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจรกรรม และการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือการทำลาย การเข้าถึงโดยบุคลากรของ Ansell หรือผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอกของ Ansell จะดำเนินการตามที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น และอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการเก็บรักษาความลับอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจว่าความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นภาระผูกพันในการใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้อย่างแน่นอน

7.5. หากคุณได้รับการลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสาร การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ จดหมายข่าว และโฆษณาอื่น ๆ ผ่านอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ระหว่างบุคคล คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการของคุณในการรับการสื่อสาร การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ จดหมายข่าว และโฆษณาอื่น ๆ เหล่านั้นโดยการกดที่ลิงก์เพื่อเลือกไม่รับข่าวสารซึ่งมีอยู่ในการสื่อสารดังกล่าว

8. สิทธิของคุณ

8.1. คุณมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณที่ Ansell ประมวลผลซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณ Ansell สงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับคำขอเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นคำขอที่ส่งเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญหรือความเสียหายต่อ Ansell คำขอแต่ละรายการต้องระบุว่าคุณต้องการใช้สิทธิของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำหรับการดำเนินการประมวลผลใด และต้องระบุว่าคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลในหมวดหมู่ใด

8.2. คุณมีสิทธิที่จะขอให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งไม่ถูกต้องได้รับการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณส่งคำขอแก้ไขข้อมูล คำขอของคุณต้องประกอบด้วยหลักฐานถึงลักษณะที่บกพร่องของข้อมูลที่ขอแก้ไข

8.3. คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

8.4. คุณมีสิทธิที่จะขอให้มีการลบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับคุณได้หากข้อมูลเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น หรือหากคุณถอนความยินยอมของคุณสำหรับประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณต้องทราบว่า Ansell จะประเมินคำขอลบข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับ:

 • สิทธิประโยชน์ติดพันของ Ansell หรือบุคคลภายนอกอื่นใด
 • ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือการกำกับดูแล หรือคำสั่งของศาลหรือทางปกครองซึ่งอาจแย้งการลบข้อมูลนั้น

คุณยังสามารถขอให้ Ansell จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณแทนการลบข้อมูลได้หาก (ก) คุณโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล (ข) การประมวลผลนั้นผิดกฎหมาย หรือ (ค) ข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุใต้ข้อ 3 ข้างต้นอีกต่อไป

8.5. คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวหากคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลที่ร้ายแรงและสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะเหล่านี้ที่เป็นเหตุผลของการคัดค้านดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากการประมวลผลที่มุ่งหมายนั้นมีคุณสมบัติเป็นการตลาดขายตรง คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและโดยไม่ต้องมีการให้เหตุผล

8.6. คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณได้ให้กับเราจากเราในรูปแบบที่มีโครงสร้าง มีการใช้โดยทั่วไป และสามารถใช้อุปกรณ์อ่านได้

8.7. หากคุณประสงค์ที่จะส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิหนึ่งสิทธิหรือมากกว่านั้นที่ระบุข้างต้น คุณสามารถส่งอีเมลถึง privacy@ansell.com อีเมลที่ขอใช้สิทธิจะไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการให้ความยินยอมกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณนอกเหนือจากที่จำเป็นเพื่อการจัดการกับคำขอของคุณ คำขอดังกล่าวควรระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการใช้สิทธิใดและเหตุผลของการใช้สิทธินั้นหากจำเป็น คำขอดังกล่าวยังควรได้รับการลงวันที่และลงนาม และประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องที่พิสูจน์ถึงตัวตนของคุณในฉบับสแกนเป็นเอกสารดิจิทัล หากคุณใช้แบบฟอร์มการติดต่อ Ansell อาจขอรับการยืนยันและหลักฐานแสดงตัวตนโดยมีการลงนามจากคุณ

Ansell จะแจ้งให้คุณทราบว่าได้รับคำขอนี้โดยทันที หากคำขอนั้นพิสูจน์ว่ามีความถูกต้อง Ansellจะปฏิบัติตามคำขอนั้นโดยเร็วที่สุดตามสมควร และไม่ช้ากว่าสามสิบ (30) วันหลังจากที่ได้รับคำขอนั้น

หากคุณมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Ansell คุณอาจติดต่อ Ansell ได้ทุกเมื่อผ่านที่อยู่อีเมลที่ระบุข้างต้น หากคุณยังไม่พอใจกับการตอบสนองของเรา คุณมีอิสระที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานการคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ

8.8. ในสถานการณ์ต่อไปนี้ Ansell จะไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:            

 1. เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศและการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันราชอาณาจักร           
 2. เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของสาธารณะ การสาธารณสุข และสาธารณประโยชน์ที่สำคัญ          
 3. เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบสวนอาชญากรรม การฟ้องร้องดำเนินคดี การพิจารณาคดี และการบังคับคดีตามคำพิพากษา           
 4. มีหลักฐานมากเพียงพอว่าคุณมีเจตนาร้ายเชิงอัตวิสัยหรือการใช้สิทธิในทางที่ผิด          
 5. หากตอบสนองต่อคำขอของคุณ คุณจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณหรือบุคคลและองค์กรอื่น ๆ           
 6. เกี่ยวข้องกับความลับของธุรกิจ
  

 

เข้าร่วมการสนทนา