เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Sustainability banner

ANSELL และ ความยั่งยืน จูงมือไปด้วยกัน

ทุกอย่างที่เราทําเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยความ ปลอดภัย และเพื่อให้ปกป้องผู้คนได้ดีขึ้น เรา จึงต้องปกป้องโลกที่เราอาศัยอยู่เช่นกัน

เปลี่ยนแปลงวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ความมุ่งมั่นสำหรับปี 2040 ของเราคือก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ตั้งแต่น้ำ ของเสีย และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการปฏิรูปผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจ เราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในกิจการของเราให้ได้ภายในปี 2040 คิดถึงคนและโลกก่อน

ค้นหาว่าทำอย่างไร

ด้านที่มุ่งเน้น

การทำงานร่วมกัน

Creating a sustainable future for our communities through charitable commitments to Direct Relief.

Partnered with CDP to measure and manage the risks and opportunities on climate change and water security for a sustainable future.

  

เข้าร่วมการสนทนา