เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เกษตรกรรม

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการเกษตร

แรงงานหนึ่งในสามส่วนจากแรงงานทั้งหมดของโลกทำงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภาคส่วนนี้มีความหลากหลายและมีภาคส่วนย่อย ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งพบได้ในสภาพแวดล้อมในอาคารและนอกอาคาร เช่น การทำงานกับเครื่องจักร สัตว์ พืช อาหาร หรือสารเคมี

การเกษตรต้องอาศัยการใช้สารเคมีเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามหลายประเภทในการผลิตทางการเกษตรหรือปศุสัตว์ การใช้สารเคมีดูแลสัตว์ พืชผล พืช และธัญพืชจำเป็นต้องมีฤทธิ์แรงเพื่อให้ควบคุมศัตรูพืชได้ ทำให้สารเคมีเหล่านี้เป็นภัยที่มีนัยสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์ สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับอันตรายและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการระมัดระวังที่เหมาะสม และวางใจให้ Ansell ปกป้องคุณจากการสัมผัสกับสารเคมีด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้องเมื่อจัดการกับสารกำจัดศัตรูพืช

ระบุอันตรายและลดการบาดเจ็บในที่ทำงานด้วยการประเมิน AnsellGUARDIAN® โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ขอรับการประเมิน

อันตรายในอุตสาหกรรม

Ansell มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของคุณระหว่างการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และเข้าใจว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมคือแนวป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพื่อจำกัดการได้รับอันตรายที่มาจากการสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรในที่ทำงาน แม้ว่าลักษณะของความเสี่ยงจะเป็นตัวกำหนด PPE ที่คุณต้องใช้เป็นสำคัญ แต่การป้องกันสารเคมีอย่างเพียงพอนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสารเคมีที่ผู้ปฏิบัติงานของคุณต้องสัมผัสด้วย

การเลือก PPE ที่เหมาะสมเป็นงานที่ท้าทาย เพราะความหลากหลายของสารเคมีที่อันตราย และของผสมของสารเคมีต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สารเคมีทางการเกษตรต้องเผชิญ ซึ่งอาจรวมถึงการสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชตั้งแต่ระดับสูงไปจนถึงระดับต่ำ เพิ่มเติมจากงานบางอย่างที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับความเสี่ยงจากการสั่นสะเทือนเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องจักร นอกจากนี้ เรายังมีตัวเลือกที่ให้ความสำคัญกับความต้องการด้านการป้องกันเชื้อไวรัสและการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อการทำงานตลอดทั้งวันในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรารับรองผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราตามมาตรฐานใหม่ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ป้องกันสารเคมีและการทำงานกับเครื่องจักร เช่น ถุงมือ ชุดป้องกัน และผ้ากันเปื้อน Ansell ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ต้องทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ล่าสุดเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดีขึ้น EN ISO 27065 ได้รับการปรับปรุงใหม่ แล มีการกำหนด ISO 18889 เมื่อไม่นานมานี้เพื่อยกระดับการประเมิน PPE จากสารกำจัดศัตรูพืชที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

โซลูชันของ Ansell

ผู้คนมากกว่าล้านคนที่ทำงานกับสารกำจัดศัตรูพืชที่มีสูตรผสมที่มีความเข้มข้นสูง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการผสม เติม หรือใช้สารเหล่านี้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชโดยตรงต้องได้รับการป้องกันเสมอ การสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมจะป้องกันการสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีอื่น ๆ ทั้งหมดทางผิวหนัง ซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังหรือเกิดโรคทางผิวหนังได้ การได้รับสัมผัสทางผิวหนังระหว่างการผสมและเติมสารเคมีมักเกิดขึ้นที่บริเวณระหว่างถุงมือและเสื้อผ้า Ansell จึงนำเสนอชุดและถุงมือป้องกันที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการลดความเสี่ยงทั้งหมดเหล่านี้ และเป็นไปตามมาตรฐานของกฎระเบียบล่าสุดด้วย
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชมักมีโอกาสสัมผัสกับสารที่เจือจางกว่าสารที่จัดการในระหว่างการผสมและการเติม แต่ปกติแล้วระยะเวลาการสัมผัสก็จะนานกว่าด้วย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สารจึงมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารเป็นอย่างสูง ผ่านทั้งการสูดดมและการสัมผัสทางผิวหนัง บนพื้นผิวของพืชและพื้นผิวดินอาจมีสารกำจัดศัตรูพืชหลงเหลืออยู่เป็นระยะเวลานานหลังจากที่ใช้สาร ผู้ปฏิบัติงานที่กลับเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชก่อนหมดระยะเวลาห้ามเข้าใกล้พื้นที่มีแนวโน้มจะสัมผัสกับพื้นผิวพืช ดิน และอุปกรณ์ที่มีสารกำจัดศัตรูพืชหลงเหลืออยู่ หรือสารกำจัดศัตรูพืชในรูปฝุ่นผงหรือยารมหลงเหลืออยู่ค่อนข้างสูง การสัมผัสกับสารที่ตกค้างอยู่เหล่านี้ทางผิวหนัง หรือการสูดดมสารตกค้างที่อยู่ในรูปไอสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าไปยังพื้นที่ที่มีการใช้สารหลังจากการใช้งานได้รับสัมผัสกับสารที่ตกค้างได้
อุตสาหกรรมการเกษตรสามารถมีงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่งานที่ต้องใช้แรงมากไปจนถึงงานที่ต้องทำนาน ๆ ตั้งแต่การก้มตัว การเอื้อม การงอตัว และการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ในท่าทางที่ไม่สะดวกสบาย ไปจนถึงการนั่งในที่อากาศเย็นหรืออากาศร้อนร้อนขณะที่ใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีความซับซ้อน
ถุงมือที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ERGOFORM™ ที่มีกรรมสิทธิ์ของ Ansell ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าลดความรู้สึกไม่สบายจากการเคลื่อนไหวมือท่าซ้ำ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมั่นใจและสบายได้นานขึ้น
เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 สถานที่ทำงานจึงต้องพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของความเจ็บป่วยและการติดเชื้อไวรัส Ansell จำหน่ายโซลูชันที่หลากหลายซึ่งเป็นไปตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้มีการตัดสินใจหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูล ผู้ซื้อและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ควรติดตามข่าวสารล่าสุดและครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับ PPE ที่เหมาะสมในการป้องกันโรคโควิด 19 และไวรัสชนิดอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของตน

 

ภาพปะติดซ้อนทับบนรูปผู้ชาย ประกอบด้วยรูปการใช้งานผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม

เข้าร่วมการสนทนา