เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

รู้ “ความแตกต่าง”

โรงพยาบาลทั่วโลกกำลังเปลี่ยนมา ใช้ถุงมือผ่าตัดที่ทำจากยางสังเครา ะห์แทนยางธรรมชาติ

โรงพยาบาลมากมายกำลังเปลี่ยนมาใช้ถุงมือยางสังเคราะห์ 100% เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่โรงพยาบาลบางแห่งยังคงลังเลที่จะเปลี่ยนมาใช้ ถุงมือยางสังเคราะห์ทั้งหมด แม้จะมีการพิสูจน์ถึงประโยชน์ของการขจัดความเสี่ยงจากการแพ้ถุงมือยางธรรมชาติแล้วก็ตาม ถึงแม้จะมีการใช้ถุงมือผ่าตัดยางสังเคราะห์แล้วก็ตาม อาการแพ้ประเภท 4 หรืออาการแพ้และความไวต่อสารเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ผิวหนังก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่คุณควรรู้ “ความแตกต่าง” ระหว่างอาการแพ้ถุงมือและนวัตกรรมในถุงมือผ่าตัดยางสังเคราะห์ ซึ่งคุณควรนำไปพิจารณาเมื่อต้องการหาเครื่องป้องกัน

เลือกถุงมือยางสังเคราะห์

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาการแพ้

ถุงมือยางสังเคราะห์ทุกชิ้นไม่ได้เหมือนกันเสมอไป ค้นพบความแตกต่างของถุงมือยางสังเคราะห์ของ Ansell ในแง่การป้องกันอาการแพ้ และคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพต่าง ๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม

นวัตกรรมแห่งการปกป้อง

สูตรและเทคโนโลยียางสังเคราะห์กรรมสิทธิ์ของ Ansell ได้นำมาซึ่งถุงมือยางสังเคราะห์รุ่นใหม่ ที่กำหนดมาตรฐานความสบายและความทนทานขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งยังป้องกันอาการแพ้ได้อย่างล้ำหน้า เราแตกต่างอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติม

ต้นทุนแฝงของยางธรรมชาติ

การลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนมาใช้ถุงมือยางสังเคราะห์เกิดจากการกำจัด “ต้นทุนแฝง” ของการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงออกไป คำนวณต้นทุนปัจจุบันของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยางธรรมชาติ และเปลี่ยนสู่สิ่งที่แตกต่าง
เรียนรู้เพิ่มเติม

การต่อสู้กับอาการแพ้ยางธรรมชาติ

การเปลี่ยนไปใช้ถุงมือผ่าตัดยางสังเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องโอกาสเกิดเหตุไม่พึงประสงค์จากอาการแพ้ถุงมือยางธรรมชาติได้ อ่านเหตุผลที่โรงพยาบาลต่างๆ พากันเลิกใช้ถุงมือยางธรรมชาติ
เรียนรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายอาการแพ้

รู้ความแตกต่างระหว่างอาการแพ้ยางธรรมชาติประเภท 1 และอาการแพ้และความไวต่อสารเคมีประเภท 4 หาคำตอบเกี่ยวกับการดำเนินโรคและอาการที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้เพิ่มเติม

บทคัดย่อทางคลินิก

รายการบทสรุปทางคลินิกพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาการแพ้ยางธรรมชาติ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาล และความชุกของอาการแพ้สารเคมี
เรียนรู้เพิ่มเติม

พิจารณาตัวเลือกที่ไม่ใช่ของคุณ LATEX