เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ใบรับรองความสอดคล้อง ใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ และใบรับรองการฉายรังสี

ค้นหาและดาวน์โหลดใบรับรองความสอดคล้อง/ใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ และใบรับรองการฉายรังสีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สะอาดหรือสะอาดและผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อของ Ansell ค้นหาใบรับรองโดยการป้อนหมายเลขรูปแบบผลิตภัณฑ์ หมายเลขล็อต หรือหมายเลขรุ่นการผลิต

สำหรับใบรับรองของผลิตภัณฑ์ TouchNTuff®, AccuTech®, Nitrilite® และ DermaShield™ การใช้หมายเลขรุ่นการผลิต (หมายเลข 10 หลักบนบรรจุภัณฑ์) ร่วมกับหมายเลขรูปแบบจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Results

loading...