เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เอกสารรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน เอกสารรับรองการตรวจวิเคราะห์ และเอกสารรับรองการฉายรังสี

ค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน/เอกสารรับรองการตรวจวิเคราะห์ และเอกสารรับรองการฉายรังสีสำหรับผลิตภัณฑ์สะอาดและผลิตภัณฑ์สะอาดและปลอดเชื้อของ Ansell ค้นหาเอกสารรับรองได้โดยการป้อนหมายเลขรูปแบบผลิตภัณฑ์ หมายเลขล็อต หรือหมายเลขรุ่นการผลิต

สำหรับเอกสารรับรองของผลิตภัณฑ์ TouchNTuff®, AccuTech®, Nitrilite®, DermaShield™ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะได้จากการใช้หมายเลขรุ่นการผลิต (ตัวเลข 10 หลักบนบรรจุภัณฑ์) ร่วมกับหมายเลขรูปแบบ

สำหรับเอกสารรับรองของผลิตภัณฑ์ BioClean™ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะได้จากการใช้แค่หมายเลขล็อต (ตัวเลข 6 หลักบนบรรจุภัณฑ์) โปรดใส่เครื่องหมาย '-' เมื่อป้อนหมายเลขล็อต เช่น 21-1234 หากคุณไม่พบใบรับรอง โปรดติดต่อ certificates@ansell.com

 

ผลลัพธ์

เข้าร่วมการสนทนา