เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Workers wearing Ansell gloves with TNT™ Technology that provides superior splash resistance against a wide range of hazardous chemicals

เทคโนโลยีทนต่อสารเคมีกระเด็น TNT™

TNT คือสูตรโพลิเมอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ทนต่อการกระเด็นของสารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ ได้ดีกว่า เพื่อการปกป้องที่ยาวนาน พร้อมให้ความรู้สึกนุ่มสบายเมื่อสวมใส่

 

เข้าร่วมการสนทนา