เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Self-Study Modules (CE Accreditation)

Ansell เป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านการจัดหาโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง (CE) คุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองแก่พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ผ่าน AnsellCARESSM ซึ่งการศึกษาต่อเนื่องนี้ได้รับการอนุมัติจาก California Board of Registered Nursing ผู้ให้บริการ #CEP15538 สำหรับทุกใบรับรองการจบหลักสูตรทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ในแต่ละ Module ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะจบลงด้วยการทบทวนหลักสูตรและทำการการทดสอบหลังเรียนโดยจะต้องมีคะแนนผ่านถึง 85%.

เข้าร่วมการสนทนา