เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

วิดีโอ โปสเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ภูมิแพ้ - โรคผื่นแพ้สัมผัสจากสารเคมีและยางธรรมชาติ 

การแพ้สารเคมีในถุงมือกระทบต่อชีวิตการทำงาน

อาการแพ้สารเคมีในถุงมือ ความจริงที่น่าลำบากใจ

การสวมถุงมือสองชั้น

เหตุผลดี ๆ ในการสวมถุงมือสองคู่

การสวมถุงมือสองชั้น หลักปฏิบัติมาตรฐานในการผ่าตัด

การป้องกันเชื้อก่อโรคด้วยการสวมถุงมือสองชั้น

ศัลยกรรมไฟฟ้าและถุงมือผ่าตัด 

ศัลยกรรมไฟฟ้า

ถุงมือสำหรับศัลยกรรมไฟฟ้า ช่วยลดความเสี่ยง

Hazards of Glove Powder

อันตรายที่เกี่ยวข้องกับแป้งในถุงมือ

การป้องกันการติดเชื้อ ความปลอดภัย และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

โครงการริเริ่มการเลิกใช้ยางธรรมชาติของโรงพยาบาลกลางวาล็องเซียนส์ ประเทศฝรั่งเศส

โครงการริเริ่มการเลิกใช้ยางธรรมชาติของคลินิกกุมารเวชแอสคลีเพียส ประเทศเยอรมนี

ความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัด

โครงการริเริ่มการเลิกใช้ยางธรรมชาติของโรงพยาบาลกลางดันเคิร์ก ประเทศฝรั่งเศส

เข้าร่วมการสนทนา