WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Walka z alergiami na lateks

Alergie na naturalny lateks nadal stanowią ryzyko dla szpitalu, mimo że liczba przypadków alergii na rękawice u pracowników opieki zdrowotnej zmalała od czasu wprowadzenia bezpudrowych rękawic chirurgicznych. Zdarzeń związanych z alergiami na lateks typu I wynikających z zastosowania rękawic z lateksu naturalnego można uniknąć zarówno u pracowników opieki zdrowotnej, jak i pacjentów, przechodząc na nielateksowe rękawice chirurgiczne. Zmiana ta pomaga w minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z kontaktem z rękawicami lateksowymi, takich jak reakcje anafilaktyczne oraz rozwój uczuleń na proteiny lateksowe.

Występowanie uczuleń na lateks wśród pracowników opieki zdrowotnej mieści się w zakresie 10–17% (1,2). Częstotliwość ta jest jeszcze wyższa wśród niektórych typów pacjentów chirurgicznych, na przykład pediatrycznych, w którym to przypadku 50–55% (1,3,4) dzieci przechodzących kilka operacji lub cierpiących na rozszczep kręgosłupa podlega ryzyku nabycia uczulenia na lateks.

U uczulonych pracowników opieki zdrowotnej może wystąpić wyższe ryzyko powstania alergii w przypadku dalszego stosowania lub kontaktu z lateksem. Ważne jest, by zrozumieć, że niektóre uczulone osoby mogą nie wykazywać objawów klinicznych i nie być świadome uczulenia. U takich osób występuje ryzyko pojawienia się klinicznych objawów alergii.

Nowa generacja rękawic nielateksowych firmy Ansell obejmuje te same opcje, co rękawice lateksowe, w tym rękawice ortopedyczne, mikrochirurgiczne i nawilżające. Są także dostępne w wykonaniu z różnych materiałów neoprenowych i poliizoprenowych (PI), zapewniających wymaganą ochronę przed alergiami oraz oferujących identyczną lub wyższą wydajność i komfort wymaganą przez personel chirurgiczny.


RUCH W DOBRĄ STRONĘ

Pomimo dowodów klinicznych pokazujących zalety środowisk nielateksowych w prewencji pierwotnej, niektóre szpitale zdecydowały się na zapewnienie rękawic chirurgicznych nielateksowych jedynie pracownikom opieki zdrowotnej i pacjentom ze znanymi alergiami na lateks, a nie całkowite przejście. To selektywne podejście nie pozwala na uniknięcie nieoczekiwanych reakcji osób, które nie są świadome alergii na lateks. Szpitale, które dokonały pełnego przejścia na rękawice nielateksowe, oferują bezpieczniejsze środowisko szpitalne. Taka decyzja pomaga szpitalom w ograniczeniu strat czasu i produktywności personelu oraz wyeliminowaniu kosztów diagnozy i leczenia pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej, u których mogą pojawić się kliniczne objawy alergii.

  • Należy spodziewać się oporu przed zmianą ze strony pracowników opieki zdrowotnej, ale znacznie istotniejsze są korzyści związane z prewencją pierwotną alergii na lateks. Poziomy uczulenia na lateks u dzieci z rozszczepem kręgosłupa od momentu urodzenia spadły z poziomu 55% przy stosowaniu lateksu do 5% w sytuacji stosowania wyłącznie rękawic nielateksowych.(4)
  • Alergia na lateks była odpowiedzialna za 17% okołooperacyjnych zdarzeń alergicznych we Francji w roku 1999. Po wystąpieniu dwóch zdarzeń niepożądanych, z których jedno skończyło się śmiercią, oraz przejściu w 2002 roku na produkty nielateksowe, w okresie pięciu lat nie zarejestrowano reakcji anafilaktycznej na lateks pomimo przeprowadzenia ponad 25 000 procedur chirurgicznych.(1)
  • Klinika Mayo z USA zgłosiła, że liczba przypadków alergii na lateks wśród pracowników opieki zdrowotnej spadła ze 150 na 100 000 pracowników do 27 na 100 000 pracowników po wprowadzeniu rękawic nielateksowych w roku 1993.(5)
  • Stężenie specyficznej dla lateksu immunoglobuliny (IgE) spadło u 88% uczulonych pracowników po kontakcie z materiałami niezawierającymi lateksu.(6)
  • Pojawienie się alergii na lateks może mieć wyraźny wpływ na jakość życia osoby.(7)
  • Pojawienie się alergii na lateks może spowodować konieczność zmiany zawodu u znacznej części pracowników opieki zdrowotnej.(8)

ODNIESIENIA
1. De Queiroz M, Combet S, Berard J, Pouyau A, Genest H, Mouriquand P, Chassard D. Latex allergy in children: modalities and prevention. Paediatric Anaesthesia 2009; 19: 313-319
2. Brehler R and Kütting B. Natural rubber latex allergy.Archives of Internal Medicine 2001; 161: 1057-1064
3. Capelli, Chloé Eviction Du Latex En Chirurgie Pediatrique: Etude de Faisabilite Au CHU de Grenoble. MS thesis. Universite Joseph Fourrier. Faculte De Pharmacie De Grenoble. France. 2011. Print
4. .Blumchen et al., Effects Of Latex Avoidance On Latex Sensitization, Atopy And Allergic Diseases In Patients With Spina Bifida. Allergy 65 (2010): 1585-159
5. Hunt LW, Kelkar P and Reed CE. "Management of Occupational Allergy to Natural Rubber Latex in a Medical Center: The Importance of Quantitative Latex Allergen Measurement and Objective Follow-up." Journal of Allergy and Clinical Immunology 110 suppl 2 (2002): S96 - S106
6. Hamilton R, Brown R. 2000. Impact of personal avoidance practices on health care workers sensitized to natural rubber latex. The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 839-841.
7.Lewis, V.J, Chowdhury MMU, Statham, BM. Natural rubber latex allergy: the impact on lifestyle and quality of life. Contact Dermatitis (2004); vol 51 (issue 5-6): 317–318.
8. Al-Otaibi S, Tarlo SM, House R. Quality of life in patients with latex allergy. Occup Med (Lond) 2005;55:88–92.


POLECANE PRODUKTY