CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

HỘI THẢO VIDEO TRỰC TUYẾN THEO YÊU CẦU

Hội thảo video trực tuyến về Chăm sóc y tế tổng quát

Điều chỉnh lại các Chiến lược phòng ngừa SSI do tác động của COVID-19

Tham gia cùng Tiến sĩ Hudson Garrett, ông thảo luận về tác động của COVID-19 đối với việc chăm sóc quanh mổ lâu dài. Bao gồm các bài học kinh nghiệm và ảnh hưởng của chúng đối với các chiến lược phòng ngừa lây nhiễm, các ưu tiên chính trong hoạt động lâm sàng và chăm sóc để duy trì một môi trường phẫu thuật an toàn, đảm bảo kết quả chăm sóc tối ưu cho bệnh nhân, quản lý hiệu quả công việc và giúp bảo vệ nhân viên và bệnh nhân. Thảo luận về các thực hành an toàn khi phát triển các quy trình chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch cho hoạt động chăm sóc y tế bình thường mới của chúng ta.
Xem ngay (78 phút)

Skincare and Impact on Healthcare Workers during COVID-19

Join Associate Professor Rosemary Nixon AM, Dermatologist and Occupational Physician, from Skin Health Institute, as she explores skincare concerns and the impact on health care workers during the COVID-19 pandemic. You will learn about rashes as it relates to face and hand protection, problems with personal protective equipment (PPE), especially gloves and masks, as well as how to minimize and manage occupational dermatitis.


watch now (57 min)

Quản lý cơ sở chăm sóc ngoại trú trong thời kỳ COVID-19

Tham gia cùng Debbie Lichtenberg, Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (BSN), Điều dưỡng viên có giấy phép hành nghề (RN), chuyên gia phòng ngừa nhiễm trùng được cấp chứng chỉ CIC, người đã ở tuyến đầu chống dịch tại một bệnh viện thực hành lớn ở Boston, MA. Bà thảo luận về tác động của COVID-19 đối với cơ sở chăm sóc ngoại trú và những thách thức mà COVID-19 đặt ra, đưa ra đánh giá về những cân nhắc chính để quản lý hoạt động hàng ngày và nêu bật các thủ tục và nguồn lực cần thiết để giữ an toàn cho nhân viên, bệnh nhân và khách thăm.

 

Tải về các tài liệu tham khảo


Xem ngay (37 phút)

COVID-19 và các dịch vụ thí nghiệm

Tham gia cùng Maureen Spencer, Thạc sĩ giáo dục, Điều dưỡng viên có giấy phép hành nghề (RN), CIC, FAPIC, Chuyên gia tư vấn phòng ngừa nhiễm khuẩn, nhà văn và nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm, bà mô tả tác động của COVID-19 và các phương pháp phòng ngừa được khuyến cáo, thảo luận về những cân nhắc chính để thiết lập một môi trường an toàn cho nhân viên phòng thí nghiệm, và xem xét các thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết cho nhiều hoạt động khác nhau được thực hiện trong phòng thí nghiệm liên quan đến việc xử lý các mẫu bệnh phẩm COVID-19.

Tải về tài liệu tham khảo


XEM NGAY (32 PHÚT)

Nhân viên phản ứng nhanh: Trả lời cuộc gọi trong suốt thời kỳ đại dịch COVID-19

Cùng Peter B., Graves, Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (BSN), Điều dưỡng viên có giấy phép hành nghề (RN), Điều dưỡng viên quanh mổ có giấy phép hành nghề (CNOR), chuyên viên điều dưỡng quanh mổ, cựu tình nguyện viên cứu hỏa và kỹ thuật viên cấp cứu y tế tìm hiểu tổng quan về COVID-19 và nhiều thay đổi trong hướng dẫn an toàn và các thiết bị bảo hộ cá nhân bắt buộc trong đại dịch. Ông tập trung vào những nhân viên phản ứng nhanh khi thảo luận về các bước chính để giảm tối thiểu rủi ro phơi nhiễm.

Tải về tài liệu tham khảo

Tóm tắt hội thảo trực tuyến


Xem ngay (24 phút)

Tác động của thiết bị bảo vệ cá nhân kém chất lượng đối với việc kiểm soát lây nhiễm

Tham gia cùng Tiến sĩ Catherine Murphy, Người quản lý Tiêu chuẩn của Trường Đại học Điều dưỡng quanh mổ tại Úc (ACORN), chuyên gia toàn cầu về phòng chống truyền nhiễm, bà thảo luận về nguy cơ sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân kém chất lượng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và tác động của việc này đối với việc kiểm soát nhiễm khuẩn. Bạn sẽ tìm hiểu các thông lệ quốc gia và quốc tế quy định các tiêu chuẩn sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân, cũng như cách đánh giá chất lượng thiết bị bảo vệ cá nhân và găng tay để đảm bảo mức độ bảo vệ cao.


Xem ngay (42 phút)

Tái hoạt động phẫu thuật: Điều hướng qua các vùng nước chưa được thăm dò

Cùng ông Peter B,. Graves, Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (BSN), Điều dưỡng viên có giấy phép hành nghề (RN), Điều dưỡng viên quanh mổ có giấy phép hành nghề (CNOR), Chuyên viên điều dưỡng quanh mổ, xem xét các hướng dẫn mở lại phẫu thuật tự chọn và 8 nguyên tắc chính cần xem xét khi thiết lập lại môi trường an toàn cho bệnh nhân, khách thăm và nhân viên.

Tải về tài liệu tham khảo

Tóm tắt hội thảo trực tuyến


Xem ngay (33 phút)

Mở lại các cơ sở nha khoa: Những thách thức trong kiểm soát lây nhiễm

Tham gia cùng Tiến sĩ Roslyn Franklin, Cử nhân Khoa học Nha khoa (BDS), chuyên gia Kiểm soát và Phòng chống nhiễm khuẩn Gcert, nha sĩ, bà thuyết trình các phương pháp thực hành tốt nhất khi chuẩn bị mở lại các cơ sở nha khoa. Với công ty tư vấn có uy tín của mình, Amalgamate, Roslyn đã tập trung hợp tác với các đội ngũ nha khoa và đào tạo họ để có thể thực hành phòng chống lây nhiễm hiệu quả nhất và có tính thực tế nhất ở Australia. Hãy xem bà ấy giới thiệu các biện pháp kiểm soát lây nhiễm dựa trên bằng chứng và thực tế để giảm nguy cơ và cải thiện an toàn cho tất cả nhân viên và bệnh nhân.

Tải về tài liệu tham khảo

Tóm tắt hội thảo trực tuyến


Xem ngay (22 phút)

Dị ứng latex trong công việc

Học cách phân biệt giữa các phản ứng dị ứng Loại I, Loại IV và viêm da; xác định tỷ lệ mắc, nguyên nhân và triệu chứng của dị ứng latex; hiểu được chẩn đoán Dị ứng Loại I; xác định các chiến lược và các khuyến cáo hiện tại để giảm tình trạng dị ứng latex.
Xem ngay (57 phút)

Bạn có cập nhật các phương pháp thay đổi găng tay phẫu thuật hiện tại không?

Kiểm tra tư duy phản biện hiện tại về tính nguyên vẹn của găng tay và tác động của găng tay đối với tần suất xuất hiện, rủi ro và phòng ngừa Nhiễm khuẩn vết mổ (SSI). Hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc điều chỉnh cách sử dụng găng tay cá nhân để phù hợp với các chỉ thị thực hành cơ bản, đổi mới sản phẩm và các khuyến cáo dựa trên bằng chứng mới nhất.
Xem ngay (67 phút)

Đôi bàn tay khỏe mạnh và Tuân thủ vệ sinh tay - Hai yếu tố này có thể cùng tồn tại không?

Hiểu rõ mối quan hệ giữa việc vệ sinh tay, bề mặt môi trường và sử dụng găng tay đối với tình trạng lây nhiễm liên quan đến y tế (HAI). Thuyết trình về các khuyến cáo thực hành tốt nhất, việc bảo vệ tính nguyên vẹn của da và các giải pháp chống kích ứng da.
Xem ngay (50 phút)

Hội thảo video trực tuyến về Nha khoa

Luôn dẫn đầu về kiểm soát lây nhiễm trong Thực hành nha khoa - Tập trung tại New Zealand

Trình bày các tiêu chuẩn hiện hành, hướng dẫn và thực hành tốt nhất liên quan đến kiểm soát lây nhiễm tại cơ sở nha khoa. Học cách xác định và giảm thiểu rủi ro kiểm soát lây nhiễm thông thường; xem xét vệ sinh tay và quy trình sử dụng găng tay; và nâng cao nhận thức về nhiều loại chất liệu găng tay khác nhau.
Xem ngay (61 phút)

Placeholder