CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

NẮM RÕ CÁC CẢI TIẾN TRẢI NGHIỆM CỦA CÔNG NHÂN

Điều gì xảy ra khi găng tay công nhân bị toác hay rách khi đang làm việc tại cơ sở chế biến thực phẩm? Bác sĩ phẫu thuật mất bao lâu để đeo hai lớp găng tay trong phòng mổ? Một chuyên viên phản ứng nhanh làm điều gì đầu tiên khi nhận một cuộc gọi về một nạn nhân sử dụng thuốc quá liều?

Khi dành thời gian với công nhân thuộc nhiều ngành công nghiệp trong quá trình họ làm việc, Ansell tìm ra giải pháp cho những vấn đề này. Thông qua chương trình Cải tiến trải nghiệm của người lao động (WEI), chúng tôi hiểu sâu hơn các trải nghiệm và thách thức mỗi ngày của người công nhân. Sau đó, chúng tôi chuyển đổi những kiến thức này vào công nghệ và ý tưởng sản phẩm của WEI.

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin