CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

EDGE®

Giải pháp đáng tin cậy, thiết thực và vừa túi tiền

Dành cho những người lao động phụ thuộc vào chất lượng ổn định của găng tay công nghiệp để bảo vệ họ khỏi những nguy cơ tại nơi làm việc và hỗ trợ họ làm việc hiệu quả hơn thì găng tay công nghiệp EDGE® của Ansell là một giải pháp đáng tin cậy, thiết thực và vừa túi tiền.Hãy bắt đầu trao đổi thông tin