CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Nguồn lực

Các chứng nhận

Khoa học sự sống

Tìm kiếm và tải xuống:

 • Giấy chứng nhận chiếu xạ (CoI)
 • Giấy chứng nhận xử lý (CoP) dành cho kính bảo hộ tiệt trùng
 • Giấy chứng nhận tuân thủ (CoC)
 • Giấy chứng nhận phân tích (CoA)
 • Tìm kiếm Chứng nhận

  Các sản phẩm

  Tải xuống

 • Hướng dẫn Khuyến nghị Hóa chất
 • Bản khai báo tuân thủ của sản phẩm về thực phẩm
 • Quy định GMP (Thực hành sản xuất tốt)
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Bảng dữ liệu sản phẩm
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật
 • Tìm kiếm sản phẩm

  Hãy bắt đầu trao đổi thông tin