CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Hóa chất

Các cân nhắc về an toàn cho các ngành công nghiệp hóa chất

Hóa chất

Ngành công nghiệp hóa chất bao gồm nhiều công ty sản xuất hóa chất công nghiệp bằng cách biến đổi vật liệu thô thành nhiều sản phẩm khác nhau. Ngành này đóng góp 5,7 tỷ tỷ đô la Mỹ (7%) cho GDP của thế giới. Bạn có biết rằng hơn 159 triệu hóa chất đã được đăng ký mã số CAS và hiện có khoảng 10.000 hóa chất mới được bổ sung mỗi ngày? Có 120 triệu công nhân đang làm việc trong ngành Công nghiệp hóa chất và rất nhiều trong số họ gặp phải nhiều mối nguy hiểm mỗi ngày. Việc hiểu rõ tính phức tạp của hóa chất mới, các phản ứng hóa chất và sự kết hợp của các hóa chất mới là điều tối quan trọng để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất hóa chất để công nhân được trang bị thiết bị bảo vệ bàn tay và cơ thể phù hợp nhất.

Xác định các mối nguy hiểm và giảm thiểu chấn thương nơi làm việc với đánh giá miễn phí của AnsellGUARDIAN® Partner (Đối tác).

YÊU CẦU HÀNG MẪU

Các mối nguy hiểm công nghiệp

Công nhân trong các ngành công nghiệp hóa chất bị phơi nhiễm trước các mối nguy hiểm trong nhiều tình huống. Để hiểu rõ rủi ro trước phơi nhiễm hóa chất, điều quan trọng là phải biết các nguy cơ tiềm ẩn về ô nhiễm như hơi, tia, văng bắn và nhúng chìm và nguyên nhân phơi nhiễm của công nhân như hít hay thấm qua da. Nhiều nghiên cứu của OSHA (Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp) cho thấy sự thấm hóa chất qua da có thể xảy ra mà công nhân không hề hay biết. Bên cạnh đó, nhiều công nhân trong ngành công nghiệp hóa chất gặp phải các rủi ro khác ngoài việc phơi nhiễm hóa chất trong công việc khi họ sử dụng nhiều công cụ, quy trình và ứng dụng. Danh mục sản phẩm hàng đầu thế giới của Ansell bao gồm PPE phòng chống nhiều mối nguy hiểm và chuyên môn về sự thẩm thấu hóa chất của chúng tôi có thể đảm bảo công nhân trong ngành công nghiệp hóa chất được bảo vệ an toàn.

Giải pháp Ansell

Tiếp xúc với nhiệt gây ra mức độ nguy hiểm đáng kể cho công nhân ngành hóa chất. Danh mục sản phẩm tốt nhất để phòng chống hóa chất của Ansell cung cấp các giải pháp dựa theo các tiêu chuẩn phù hợp khi làm việc trong môi trường nóng với khả năng ngăn nhiệt cần thiết đồng thời giảm rủi ro chấn thương do bỏng.
Do đại dịch COVID-19, nhiều nơi làm việc phải cân nhắc các biện pháp bảo vệ trước nguy cơ lây lan bệnh tật và truyền nhiễm vi-rút. Ansell cung cấp nhiều giải pháp khác nhau mà tuân thủ hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về ngăn chặn và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Để đưa ra quyết định sau khi đã được cung cấp thông tin đầy đủ, người mua sản phẩm và người dùng phải liên tục cập nhật thông tin toàn diện và mới nhất về PPE phù hợp để phòng chống COVID-19 cũng như các loại vi-rút khác trong môi trường và ứng dụng cụ thể của họ.

 

Image collage overlapped on top of a man and consisting of product in-use applications across multiple industries

YÊU CẦU HÀNG MẪU

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin