CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Environment banner

MÔI TRƯỜNG

Nhận thức về môi trường trên toàn cầu ngày càng được nâng cao rõ rệt, chúng tôi đang tìm kiếm các phương pháp mới để đảm bảo tính bền vững cho các thiết bị bảo vệ.

Thay đổi ngay trong hôm nay vì một tương lai tốt đẹp

Tham vọng Phát thải ròng bằng 0 trong năm 2040

Được thúc đẩy bởi tham vọng và đam mê, chúng tôi đã phát triển một chiến lược toàn diện để thay đổi hoạt động kinh doanh và xây dựng một tương lai bền vững. Khi hợp tác cùng nhau, chúng tôi có thể đạt mục tiêu vận hành Phát thải ròng bằng 0 đến hết năm 2040.

Tìm hiểu

Câu chuyện phát triển bền vững

Tháng Mười Một 14, 2022

SMART PackTM 2.0 – "Sản phẩm tốt nhất" trong Hạng mục bền vững

Ansell vừa nhận giải thưởng "Sản phẩm/Dịch vụ tốt nhất" của năm 2022 trong Hạng mục bền vững của tổ chức World of Safety & Health Asia. Giải thưởng này là sự công nhận của sự cải tiến công nghệ với thiết kế Surgical SMART Pack™ và vai trò của thiết kế mới trong việc giảm thiểu dấu chân carbon của bao bì đóng gói.

Tìm hiểu thêm

HẠNG BẠC ECOVADIS, DẤU HIỆU CỦA SỰ TIẾN BỘ

Ansell rất vui mừng được công bố rằng công ty đã đạt giải Bạc trong đánh giá của EcoVadis dựa theo dữ liệu nội bộ và bên ngoài của năm tài chính 2021. EcoVadis là công ty xếp hạng tính bền vững được công nhận trên toàn cầu, trong năm 2021 công ty đã xếp hạng 90.000 công ty với các hạng mục: Môi trường, Nhân quyền & Lao động, Đạo đức và Mua sắm bền vững. Các kết quả của đánh giá này đã giúp Ansell đứng trong top đầu 25% các công ty được xếp hạng toàn diện bởi EcoVadis và top đầu 6% các công ty cùng ngành được xếp hạng.

Tìm hiểu thêm

Other areas of focus

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin