CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

SHAREHOLDER INFORMATION

Hỏi đáp của cổ đông

Bạn muốn trở thành một cổ đông của Ansell Limited? Để được hỗ trợ vui lòng xem mục Hỏi đáp bên dưới hoặc liên hệ Nhóm Quan hệ nhà đầu tư.

Bạn có thể mua cổ phiếu của Ansell Limited thông qua người môi giới chứng khoán giống như khi bạn mua cổ phần của các công ty được niêm yết khác.
Giá cổ phiếu do thị trường quyết định.
Ansell Limited không thể tư vấn về cổ phiếu của mình hoặc cổ phiếu của công ty khác. Một người môi giới chứng khoán hoặc người tư vấn tài chính khác có thể cung cấp thông tin tư vấn đầu tư này.
Cổ phiếu của Ansell Limited được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Australia.
Ansell Limited không thể giới thiệu một người môi giới chứng khoán nhưng chúng tôi có thể đề xuất bạn liên hệ với Sàn giao dịch chứng khoán Australia (ASX). Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang web ASX để nhận hướng dẫn về quy trình này.
Hiện tại mức đầu tư tối thiểu là 500 Đô la Úc.
Hiện tại mức đầu tư tối thiểu là 500 Đô la Úc.


SHAREHOLDER CALENDAR

In this section, you will find all announced data for Ansell Limited press conferences, Investor road shows and / or shareholders meetings.

These are the key dates for financial announcements, meetings and payments:

Date

Event

20 February 2024

Half year results announcement

26 February 2024

Ex-dividend share trading commences

27 February 2024

Record date for interim dividend

14 March 2024

Interim dividend paid

20 August 2024

Annual results announcement

26 August 2024

Ex-dividend share trading commences

27 August 2024

Record date for final dividend

28 August 2024

Closing date for nomination of Directors for election

12 September 2024

Final dividend paid

29 October 2024

Annual General Meeting

11 February 2025

Half year results announcement

17 February 2025

Ex-dividend share trading commences

18 February 2025

Record date for interim dividend

6 March 2025

Interim dividend paid

26 August 2025

Annual results announcement

1 September 2025

Ex-dividend share trading commences

2 September 2025

Record date for final dividend

9 September 2025

Closing date for nominations of Directors for elections

18 September 2025

Final dividend paid

29 October 2025

Annual General Meeting


This information is indicative and future dates could be subject to change.

This page will be updated promptly should there be any changes.

 

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin