CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

AnsellGUARDIAN® Chemical

AnsellGUARDIAN® Chemical đơn giản hóa quy trình lựa chọn thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho các loại hóa chất và ứng dụng riêng của bạn. Sử dụng các công cụ kỹ thuật số của chúng tôi để dễ dàng truy cập vào cơ sở dữ liệu sâu rộng về thấm và suy thoái của Ansell, thực hiện tìm kiếm sản phẩm toàn diện dựa trên các yêu cầu ứng dụng của bạn hoặc tải xuống dữ liệu thử nghiệm đầy đủ của Ansell trên một sản phẩm, tất cả chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin