CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Miễn trừ trách nhiệm sản phẩm

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM VÀ CẢNH BÁO: Sản phẩm chứa latex cao su tự nhiên có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số cá nhân. Sản phẩm có khả năng "kháng cắt" và "chống cắt" hay "kháng lỗ thủng" và "chống lỗ thủng" không hoàn toàn ngăn chặn hay loại bỏ nguy cơ cơ cắt hoặc thủng và không có mục đích để hay không được thử nghiệm để chống cắt lưỡi cưa điện hay các thiết bị có răng cưa, thiết bị xoay và các thiết bị sắc nhọn khác. Các sản phẩm với tính năng "kháng mài mòn" hay "chống mài mòn" không hoàn toàn ngăn chặn hay loại bỏ nguy cơ đối với các chấn thương liên quan đến tính mài mòn. Các sản phẩm có tính năng "kháng" dầu hay mỡ hoặc "chống bám nước" không hoàn toàn ngăn chặn hay loại bỏ nguy cơ thâm nhập hay thấm dầu hoặc chất lỏng. Các sản phẩm có tính năng "kháng rách toạc" hay "chống rách toạc" không hoàn toàn ngăn chặn hay loại bỏ nguy cơ chấn thương liên quan đến rách toạc hay ma xát. Các sản phẩm có tính năng chống tia lửa hay chống ngọn lửa không có khả năng "chống cháy" và không hoàn toàn ngăn chặn hay loại bỏ nguy cơ bị bỏng hay các chấn thương liên quan. Các sản phẩm có tính năng phòng chống hay kháng nhiệt hay lạnh không có mục đích sử dụng trong nhiệt độ khắc nghiệt - chỉ sử dụng theo chỉ dẫn. Các sản phẩm có tính năng chống nhiệt tiếp xúc có khả năng bảo vệ tạm thời trước phơi nhiễm nhiệt nhưng sẽ không bảo vệ trước nhiệt độ cực đại, thời gian phơi nhiễm nhiệt độ dài hay ngâm chìm trong dung dịch nóng.

Các sản phẩm có tính năng "kháng hóa chất" hay "chống hóa chất" không hoàn toàn ngăn chặn hay loại bỏ nguy cơ chấn thương do phơi nhiễm hóa chất và với thời gian thẩm thấu hóa chất cụ thể, chúng được dựa theo môi trường phòng thí nghiệm và thời gian này có thể thay đổi tại môi trường làm việc của người dùng.  Người dùng phải thử nghiệm các sản phẩm chống hóa chất tại các môi trường và với các hóa chất cụ thể tại nơi sử dụng sản phẩm.

Người dùng được khuyến khích thường xuyên cẩn trọng và cẩn thận khi thao tác với các vật liệu sắc nhọn hay có tính mài mòn, hóa chất hay các vật chất nguy hại hoặc nguy hiểm khác. Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào được cung cấp dựa theo kiến thức và sự am hiểu hiện tại của Ansell với một vấn đề và chỉ được cung cấp dưới dạng một đề xuất tiềm năng để bạn ra quyết định hay lựa chọn. Người dùng sản phẩm phải thực hiện tất cả các thử nghiệm phù hợp hay các đánh giá khác để xác định tính phù hợp của các sản phẩm của Ansell cho các mục đích hay việc sử dụng đặc thù trong một môi trường đặc thù. Ansell có thể chỉnh sửa lại thông tin này khi có thông tin, kiến thức hay kinh nghiệm mới. ANSELL MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỚI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGOẠI TRỪ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC DIỄN GIẢI RÕ RÀNG. Theo các quy định hiện hành của OSHA, người sử dụng lao động có trách nhiệm cuối cùng trong việc lựa chọn găng tay và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác.

 

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin