CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

ANSELL EARTH

Đặt con người và trái đất lên trên hết

ANSELL EARTH LÀ GÌ?

Ansell Earth giới thiệu các dữ liệu có bằng chứng khoa học được thiết kế dựa theo năm phạm vi vòng đời sản phẩm: Vật liệu, Quy trình Sản xuất, Quy trình đóng gói, Việc sử dụng và Chấm dứt sử dụng.

Lợi ích của Ansell Earth mang lại:

  • Thông tin đáng tin cậy và dễ tiếp cận về tính bền vững của sản phẩm, đây là điều bạn đang mong đợi
  • Các thông cáo rõ ràng và đã được chứng thực về sự phát triển bền vững giúp bạn lựa chọn PPE (Thiết bị bảo vệ cá nhân) phù hợp với các giá trị về môi trường và mục tiêu lâu dài của bạn

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin