CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Chống hóa chất

TRÊN BẢN TIN

Tour thực tế ảo 360°

Bảo vệ con người không chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi mà còn là điều tạo nên con người của chúng tôi. Tại các nhà máy và phòng thí nghiệm của chúng tôi trên toàn thế giới, chúng tôi không ngừng nghiên cứu khoa học để bạn có thể được bảo vệ. Tour thực tế ảo 360° của chúng tôi giúp bạn có cơ hội quan sát hậu trường và trực tiếp chứng kiến nỗ lực của chúng tôi. Vì vậy, hãy thử tham gia tour để hiểu rõ chúng tôi hơn và chứng kiến các giá trị của chúng tôi được áp dụng trong thực tế.

Tìm hiểu thêm

Feel EQUIPPED™

Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp bảo vệ đa rủi ro hiệu quả nhất. Giờ đây người lao động có cảm thấy yên tâm hơn và được bảo hộ đầy đủ. 

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chống hóa chất cho tay

Ansell cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp bảo vệ người lao động trước những rủi ro phơi nhiễm hóa chất. Danh mục giải pháp chống hóa chất dẫn đầu của chúng tôi, kết hợp với giải pháp quản lý an toàn Ansell GUARDIAN độc quyền của chúng tôi giúp Ansell trở thành lựa chọn thông minh để đáp ứng các nhu cầu chống hóa chất của bạn.

Tìm hiểu thêm

Phòng chống hóa chất toàn thân

Bảo vệ con người khi họ làm việc trong môi trường bụi bẩn hoặc độc hại luôn là trọng tâm của chúng tôi, cho dù bạn đang làm việc với hóa chất lỏng hay chất rắn, amiăng, sơn, dầu, mỡ hoặc vi - rút. Chúng tôi cung cấp từ bộ đồ kín khí đến bộ đồ lặn cùng với các phụ kiện.

Ansell GUARDIAN®

Đánh giá an toàn cá nhân hóa giúp giảm số ca chấn thương, giảm chi phí bảo hộ, tăng tính tuân thủ và giảm tính phức tạp của PPE.

Tìm hiểu thêm

Đơn giản hơn là Thông minh hơn. Thông minh hơn là An toàn hơn.

Các giải pháp phòng chống đa rủi ro của AlphaTec®

Danh mục sản phẩm tinh chỉnh của chúng tôi phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu tại nơi làm việc và cung cấp các giải pháp bảo hộ toàn diện. Trong quá trình này, một số kiểu sẽ được hợp lý hóa, nhiều kiểu sẽ chuyển sang dòng AlphaTec và một số kiểu trong số này sẽ được kết hợp thương hiệu để có một giai đoạn chuyển đổi suôn sẻ. Tìm hiểu thêm về logic dòng sản phẩm mới và quá trình chuyển đổi thương hiệu.

Tìm hiểu thêm

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin