CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

TRUNG TÂM NGUỒN LỰC EN

ĐƯỢC CẬP NHẬT THÔNG TIN. ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT. LUÔN LUÔN ĐỔI MỚI.

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Tài nguyên Tuân thủ và Quy định của Ansell được thiết kế để thông báo cho bạn về những thay đổi quy định sắp tới về các tiêu chuẩn an toàn bảo vệ tay. Với những thay đổi gần đây đối với Quy định về thiết bị y tế của Liên minh Châu Âu, tiêu chuẩn ANSI 105 và EN ISO 374, mục đích của chúng tôi là đảm bảo bạn "Được cập nhật thông tin đầy đủ" với các công cụ giáo dục khác nhau.

Chúng tôi sẽ giữ cho nhóm của bạn "Được bảo vệ" với danh mục sản phẩm toàn diện vì các nhóm bán hàng của chúng tôi sẽ đảm bảo bạn có sự bảo vệ phù hợp cho mọi công việc. Và chúng tôi "Luôn đổi mới" vì các nhóm phát triển sản phẩm của chúng tôi đang nỗ lực làm việc nhằm đẩy nhanh việc tuân thủ phạm vi găng tay của chúng tôi.


Hãy bắt đầu trao đổi thông tin