CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

8 chiều khác biệt

DẪN ĐẦU NGÀNH VỀ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG VÀ CHÚ TRỌNG VÀO ĐỘ AN TOÀN

Các giải pháp và dịch vụ để nâng cao năng suất và phòng tránh chấn thương (Ansell Guardian®) tập trung vào việc hợp tác với nhà cung cấp.

THƯƠNG HIỆU ĐÁNG TIN CẬY NHẤT

Thương hiệu và sản phẩm hàng đầu đáng tin cậy trong mọi ngành công nghiệp.

QUY ĐỊNH VÀ SỰ TUÂN THỦ

Kiến thức thực tế về quy định dẫn đầu thị trường.

NĂNG LỰC KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Kiến thức kỹ thuật quy trình phong phú dựa vào các thực hành an toàn đầu ngành.

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM ĐA DẠNG VÀ CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Sản phẩm có trong mọi ngành công nghiệp dựa vào công nghệ đổi mới tiên tiến nhất.

ĐỘ BAO PHỦ THỊ TRƯỜNG DỌC VÀ KHU VỰC ĐỊA LÝ RỘNG NHẤT

Có mặt trên toàn thế giới bao gồm cả các thị trường mới nổi và thị trường dọc.

KHOA HỌC VẬT LIỆU TIÊN TIẾN NHẤT

Chín trung tâm R&D (Nghiên cứu & Phát triển) phát triển đặc tính của cao su và cao su latex tổng hợp, chất làm mềm và giữ ẩm cho da, sợi dệt, xơ dệt, lớp phủ, tính công thái học, sự thâm nhập hóa chất, nhiệt và lạnh, sự mài mòn, chống cắt và nhiều hơn nữa.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ SỰ CHUYỂN ĐỔI TIỀN MẶT MẠNH MẼ

Tỷ số vốn vay thấp, sự chuyển đổi tiền mặt mạnh mẽ và đầu tư thận trọng nhưng quyết liệt.

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin