CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Nhiều cơ hội khác nhau để phát triển sự nghiệp của bạn

Đại học Ansell

Đại học Ansell là kho tài nguyên toàn cầu đáp ứng nhu cầu học hỏi của các đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi phát triển các chương trình cung cấp với nhiều nội dung khác nhau gồm các kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn, từ các video ngắn, bài thuyết trình đến các chương trình cấp chứng chỉ.

Chương trình Lãnh đạo

Chúng tôi mang lại các cơ hội thú vị để bạn có thể phát triển kỹ năng lãnh đạo bao gồm các khóa đào tạo trực tuyến, chương trình lãnh đạo mũi nhọn và công cụ phản hồi 360 độ dựa theo bảy năng lực lãnh đạo của chúng tôi.

Nhập môn Nhân viên mới

Chương trình toàn cầu đào tạo nhập môn nhân viên mới của chúng tôi đảm bảo sự hòa nhập thành công và trôi chảy của thành viên mới của Ansell.

Cố vấn và Huấn luyện

Rất nhiều các lãnh đạo và thành viên ban lãnh đạo điều hành của Ansell là cố vấn cho nhân viên. Trong một số trường hợp, chúng tôi khuyến khích các huấn luyện viên điều hành chuyên nghiệp hỗ trợ thêm để phát triển nhân viên.

Phát triển và Nâng cao năng lực

Quy trình phát triển và nâng cao năng lực của chúng tôi tập trung vào việc phát triển nhân viên thông qua hoạt động huấn luyện thường xuyên và phản hồi đa chiều để mang lại năng suất làm việc cao.

Làm việc tại Ansell

Có cơ hội phát triển tốt nhất khi làm việc tại Ansell. Với mục tiêu này, chúng tôi sắp xếp cơ hội để tạo điều kiện cho người lao động phát triển như luân chuyển công việc, hoán đổi công việc và phân công dự án đặc biệt.

Phát triển nghề nghiệp

Nhân viên có tầm nhìn rõ ràng về tất cả các cơ hội toàn cầu của chúng tôi đồng thời tiếp cận các mô hình năng lực đơn giản và thiết thực để có thể lên kế hoạch sự nghiệp lâu dài.

Sức khỏe và Chánh niệm

Ansell có các khóa đào tạo thể chất và chánh niệm để giúp nhân viên duy trì cơ thể và tâm trí khỏe mạnh, có năng suất.

Đa dạng và hòa nhập

Đa dạng và Hòa nhập

Tại Ansell, Sự đa dạng và Hòa nhập liên quan mật thiết với nhau. Với tính đa dạng, chúng tôi quan tâm đến sự phong phú mà các đồng nghiệp mang lại tại nơi làm việc. Tính đa dạng được thúc đẩy thông qua môi trường hòa nhập nơi tất cả các nhân viên cảm thấy mình được chào đón, an toàn và trân trọng.

Dữ liệu nhanh

75 Phụ nữ được cố vấn

Chương trình Cố vấn Phụ nữ trong năm tài chính 2017 thu hút 75 nữ quản lý đang cần được cố vấn và 75 người cố vấn, chương trình xây dựng môi quan hệ cố vấn cho những phụ nữ này trong 1 năm.

16 % là tỷ lệ tăng của số lượng nữ lãnh đạo

Trong vòng 20 tháng qua, số lượng nữ lãnh đạo cấp quản lý và cấp cao hơn đã tăng 16%.

Ansell là một công ty toàn cầu đích thực, và dù chúng tôi hoạt động ở bất cứ nơi đâu với bất cứ ngành kinh doanh nào, chúng tôi tôi đều tạo một môi trường hòa nhập nơi chúng tôi đón nhận và khuyến khích sự khác biệt và nuôi dưỡng tinh thần hòa nhập. Chúng tôi tin rằng việc trân trọng tính đa dạng và tinh thần hòa nhập là điểm khác biệt cạnh tranh giúp chúng tôi mang lại lợi thế kinh doanh cạnh tranh cho khách hàng, đội ngũ đồng nghiệp của chúng tôi và các cổ đông của chúng tôi.

Cam kết của Lãnh đạo Cấp cao

Trong năm tài chính 2016, hội đồng quản trị và ban lãnh đạo điều hành đã lập các mục tiêu để mang lại tác động lớn hơn về bình đẳng giới trong lực lượng lao động của Ansell, đặc biệt là với các vị trí lãnh đạo, từ đó kích hoạt một số sáng kiến để đạt mục tiêu.

Diễn đàn Nữ lãnh đạo

Diễn đàn Nữ lãnh đạo tập trung vào phát triển và tuyển dụng phụ nữ thông và xây dựng mối quan hệ, đào tạo theo đối tượng, cố vấn và kỷ niệm các sự kiện như Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Đào tạo Định kiến Vô thức

Tất cả nhân viên đều tham gia khóa đào tạo định kiến vô thức để giúp họ nhận biết các thiên kiến bẩm sinh, từng bước giảm thiểu các định kiến này và học cách đưa ra các quyết định khách quan dựa theo số liệu.

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin