CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Chính sách CookieChính sách cookie kiểm soát việc sử dụng cookie và các plugin mạng xã hội của tập đoàn Ansell  (sau đây gọi là "Ansell", "chúng tôi", "của chúng tôi") khi bạn truy cập các trang web toàn cầu và địa phương của chúng tôi (sau đây gọi là "Website").

Các cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của thiết bị và chứa một số thông tin nhất định và đôi khi là dữ liệu cá nhân. Các plugin mạng xã hội là một ứng dụng phần mềm nhỏ được phát triển và cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, họ thêm tích hợp mạng xã hội vào Website.

Nếu bạn muốn biết thông tin chung về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngoài cookie và plugin mạng xã hội, bao gồm các thông tin liên quan đến việc liên lạc với chúng tôi qua email, điện thoại, fax và mạng xã hội và thông tin liên quan đến bất kỳ đơn hàng hay giao dịch thu mua nào, vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Khi tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đã được thông báo về việc sử dụng các cookie thì bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Chính sách Cookie này.

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Thông tin cá nhân của bạn được xử lý bởi Ansell. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email privacy@ansell.com

1.2. Sự tham khảo của Chính sách Cookie này đối với một số luật hay quy định nhất định cũng bao gồm bất kỳ thay đổi, thay thế hay bãi bỏ nào của những luật hay quy định này bao gồm bất cứ quyết định điều hành liên quan nào.

1.3. Ansell bảo lưu quyền sửa đổi, thay đổi hay bổ sung Chính sách Cookie này bất cứ lúc nào theo quyền quyết định của mình. Những sửa đổi, thay đổi hay bổ sung này sẽ được thông báo trên Website. Nếu bạn không đồng ý với những sửa đổi, thay đổi hay bổ sung đó, bạn sẽ không được phép sử dụng Website của chúng tôi nữa.

2. CÁC COOKIE

2.1.Bạn có thể chặn việc cài đặt cookie bằng cách tạo cấu hình trên trình duyệt của bạn. Thông tin về hướng dẫn về cách làm có thể tìm thấy ở đây:

Tuy nhiên, nếu không cho phép các cookies khi truy cập Website có thể khiến một số hay tất cả tính năng của trang Web không hoạt động bình thường.

2.2. Khi bạn truy cập Website, Ansell cài đặt một số cookie. Hầu hết dữ liệu liên quan đến những cookie này, việc cài đặt và sử dụng chúng cho phép nhận diện bạn và Ansell dùng những cookie này để có các thông tin về bạn và khách truy cập khác sử dụng Website bằng cách thu thập dữ liệu thống kê và dữ liệu sử dụng để giúp Ansell mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn trên Website.

2.3. Ansell biết những cookie sau đang được sử dụng trên Website:

Tên

Loại

Mục đích

Thời gian lưu trữ

“_mrkto_trk”

Phân tích và thống kê

Chúng tôi sử dụng cookie theo dõi Marketo Munchkin để xác định cách bạn và những khách truy cập khác sử dụng Website của chúng tôi. Với những thông tin này chúng tôi có thể tập hợp các báo cáo, lên kế hoạch hành động và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Những cookie này thu thập thông tin theo hình thức ẩn danh và không ẩn danh tuy thuộc vào việc liệu cá nhân đó có cung cấp thông tin của họ trước đó. Nó theo dõi cá nhân đó truy cập trang nào, họ nhấp vào đường dẫn nào và họ điền thông tin vào biểu mẫu nào.

 

Để biết thêm thông tin về cookie Marketo Munchkin, hãy truy cập http://developers.marketo.com/javascript-api/lead-tracking/

 

Các hoạt động được lưu trữ trong 90 ngày. (Các truy cập trang là những lần nhấp chuột)

 

Thông tin được cung cấp liên quan đến điền biểu mẫu được lưu trữ trong 2 năm

Cookie Google Analytics bao gồm:

 • “_gat”,
 • “_ga”,
 • “_gid”,

 

Phân tích và thống kê

Chúng tôi sử dụng cookie Google Analytics để xác định cách bạn và các khách truy cập khác sử dụng Website của chúng tôi. Với những thông tin này chúng tôi có thể tập hợp các báo cáo, lên kế hoạch hành động và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Những cookie này thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, trong đó bao gồm số lượng khách truy cập Website, khách truy cập đã đi đến trang web từ đâu và họ truy cập trang nào.

 

Để biết thêm thông tin về những cookie Google Analytics, vui lòng truy cập: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.

“_gat”: 10 phút

“_ga”: 2 năm

“_gid”: 1 ngày

 

 

2.4. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie bất cứ lúc nào. Để thực hiện quyền này, yêu cầu xóa cookie cài đặt trên thiết bị của bạn có thể được đáp ứng. Để xóa cookie, vui lòng tham khảo các hướng dẫn phù hợp của nhà sản xuất trình duyệt của bạn theo liệt kê phía trên.

3. MỤC ĐÍCH VIỆC ANSELL SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

3.1. Ansell xử lý thông tin cá nhân của bạn để phân tích dữ liệu thống kê để chúng tôi có thể cải thiện Website, hoạt động quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ hoặc phát triển dịch vụ và sản phẩm mới.

3.2. Ansell cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dành cho các quan tâm hợp pháp của Ansell, các công ty liên kết và đối tác hoặc bên thứ ba nếu việc đăng ký hay sử dụng Website của bạn có thể được xem là (a) vi phạm Chính sách Cookie này hoặc luật tài sản trí tuệ hay bất cứ quyền nào khác của bên thứ ba, (b) đe dọa bất cứ điều gì liên quan đến an ninh hoặc tính toàn vẹn của Website hoặc Ansell hay các công ty liên kết hoặc các nhà thầu hỗ trợ các hệ thống gây ra bởi vi-rút, Trojan horses, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hay bất cứ hình thức nào khác khác của mã độc, hay (c) bất cứ các hành vi căm ghét, công kích, phân biệt, phỉ báng chủng tộc, ác ý, gây tổn thương mà không phù hợp hay bất hợp pháp theo nhiều cách khác nhau.

3.3. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể chuyển cho cảnh sát hoặc cơ quan pháp luật dưới dạng bằng chứng hoặc nếu có nghi ngờ hợp lý đối với một hành động phạm pháp hay một tội ác gây ra bởi bạn thông qua việc sử dụng bất cứ phần nào của Website.

4. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

4.1. Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân với các mục đích được diễn giải trong Mục 3 bên trên dựa vào sự đồng ý của bạn hoặc nghĩa vụ pháp lý và Ansell phải tuân thủ.  

4.2. Trong một số trường hợp, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể cần thiết với mục đích liên quan đến các mối quan tâm hợp pháp như:

 • Quá trình cải tiến liên tục Website, các kênh mạng xã hội, các sản phẩm và dịch vụ của Ansell để đảm bảo rằng bạn có trải nghiệm tốt nhất có thể;
 • Đảm bảo tính an toàn cho Website, các kênh mạng xã hội, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trước hành vi lạm dụng và hoạt động trái pháp luật;
 • Hoạt động marketing và khuyến mại sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và quá trình thương mại hóa toàn bộ thành công đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

5. ANSELL GỬI DỮ LIỆU CỦA BẠN CHO AI

5.1. Ansell dựa vào bên xử lý thông tin thứ ba để cung cấp cho bạn Website của chúng tôi và để thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Những bên xử lý thông tin thứ ba này chỉ được phép thay mặt Ansell xử lý thông tin của bạn dựa theo văn bản hướng dẫn rõ ràng của Ansell.

Ansell đảm bảo rằng tất cả các bên xử lý thông tin thứ ba được lựa chọn cẩn thận và có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật và sự toàn vẹn đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

5.2. Ansell có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các thực thể khác thuộc tập đoàn Ansell. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các thực thể của Ansell sẽ cẩn trọng trong toàn bộ quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ những quy định có trong Chính sách Cookie.

5.3. Ansell có thể tiết lộ trước công chúng dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp liên quan đến pháp luật, các vụ kiện pháp lý, các quy định có tính bắt buộc hay các yêu cầu liên quan đến tranh tụng của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5.4. Ansell không gửi thông tin cá nhân của bạn theo cách có thể nhận diện đến bất cứ bên thứ ba nào khác ngoại trừ các bên được đề cập trong Mục 5.1. 5.2 và 5.3. mà không cần sự đồng ý cụ thể của bạn. Tuy nhiên, Ansell có thể gửi dữ liệu ẩn danh đến các tổ chức khác mà có thể dùng những dữ liệu này để nâng cao sản phẩm và dịch vụ cũng như thiết kế riêng hoạt động marketing, trưng bày và bán hàng của những sản phẩm và dịch vụ này.

5.5. Với các vấn đề liên quan đến mua bán và sáp nhập hay thanh lý phá sản, Ansell sẽ yêu cầu công ty hay tổ chức mới mà nắm giữ dữ liệu cá nhân của bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật này, nếu không chúng tôi sẽ yêu cầu công ty hay tổ chức đó nhận được sự ủy quyền của bạn.

6. VỊ TRÍ VÀ CHUYỂN GIAO

6.1. Ansell có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các thực thể khác của Ansell hoặc các bên thứ ba, những người thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân tại các địa điểm nằm ngoài quyền tài phán của nơi mà bạn cung cấp dữ liệu cá nhân đó. 

Nếu bạn đang ở trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), xin lưu ý rằng để phục vụ mục đích cần thiết cho việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân đến các thực thể của Ansell tại các quốc gia nằm ngoài khu vực EEA. Tất cả các thực thể của Ansell đã ký hợp đồng truyền dữ liệu dựa theo các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân bao gồm các cơ sở pháp lý để chuyển thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân.

6.2. Ansell có thể chuyển dữ liệu ẩn danh và/hoặc dữ liệu tổng hợp đến các tổ chức nằm ngoài quyền tài phán của nơi mà bạn cung cấp dữ liệu cá nhân. Nếu có hoạt động chuyển dữ liệu này, Ansell sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ để đảm bảo sự an toàn và tính nguyên vẹn đối với dữ liệu của bạn và tất cả các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân mà bạn có quyền lợi dựa theo luật pháp bắt buộc có thể áp dụng.

7. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

7.1. Ansell nỗ lực để chỉ xử lý những thông tin cá nhân mà cần thiết cho các mục đích được liệt kê trong Mục 3 bên trên.

7.2. Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý chỉ khi nào chúng cần thiết để đạt các mục đích được liệt kê trong Mục 3 bên trên hay cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi xử lý những dữ liệu này. Việc bạn rút lại sự đồng ý này kéo theo việc bạn có thể không thể sử dụng toàn bộ hay một phần Website của chúng tôi. Ansell sẽ xóa thông tin nhận diện dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng không còn cần thiết cho các mục đích liệt kê trong Mục 3 phía trên, trừ khi có:

 • Có mối quan tâm cần ưu tiên từ phía Ansell hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn có thể nhận diện được;
 • Nghĩa vụ pháp lý hay quy định hoặc một lệnh của toà án hoặc của chính quyền để ngăn chặn việc Ansell xóa thông tin nhận diện những dữ liệu này.

7.3. Ansell sẽ thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo đảm sự an toàn dữ liệu cá nhân của bạn trước truy cập trái phép hay trộm cắp dữ liệu cũng như các hành vi hủy hoại hay can thiệp vô tình làm mất dữ liệu. Các truy cập của nhân sự từ phía Ansell hay của bên xử lý thông tin thứ ba của Ansell sẽ chỉ dựa trên chính sách cần biết (need to know) và là đối tượng tuân thủ bảo mật nghiêm ngặt. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng tính an toàn và bảo mật là những nghĩa vụ được tuân thủ với nỗ lực cao nhất và không bao giờ có thể đảm bảo tuyệt đối.

8. CÁC QUYỀN CỦA BẠN

8.1. Bạn có quyền yêu cầu truy cập tất cả các dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà được xử lý bởi Ansell. Ansell bảo lưu quyền tính phí quản trị đối với nhiều yêu cầu truy cập tiếp theo mà rõ ràng là có chủ đích gây ra rắc rối hay thiệt hại cho Ansell. Mỗi yêu cầu phải nêu rõ hoạt động xử lý nào bạn muốn thi hành quyền truy cập của mình và phải nêu rõ hạng mục dữ liệu nào bạn muốn có quyền truy cập.

8.2. Bạn có quyền yêu cầu bất cứ thông tin cá nhân không chính xác nào liên quan đến bạn được điều chỉnh miễn phí. Nếu bạn gửi đề nghị điều chỉnh, yêu cầu của bạn cần kèm theo bằng chứng về bản chất sai lỗi của dữ liệu đối với yêu cầu điều chỉnh.

8.3. Bạn có quyền rút lại đồng ý trước đó với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

8.4. Bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn nếu những dữ liệu này không còn cần thiết với mục đích được diễn giải trong Mục 3 phía trên hay nếu bạn rút lại đồng ý xử lý các dữ liệu này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng yêu cầu xóa bỏ dữ liệu sẽ được Ansell đánh giá theo:

 • Mối quan tâm cần ưu tiên từ phía Ansell hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác;
 • Các nghĩa vụ pháp lý hay quy định hoặc một lệnh của tòa án hoặc của chính quyền mà có thể phủ nhận việc xóa bỏ này.

Thay vì xóa bỏ, bạn cũng có thể yêu cầu Ansell giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân nếu (a) bạn không đồng ý với tính chính xác của dữ liệu, (b) quá trình xử lý không hợp pháp, (c) dữ liệu không cần thiết theo mục đích được liệt kê theo Mục 3 bên trên.

8.5. Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân nếu bạn có thể chứng minh rằng có các nguyên nhân hợp lý và nghiêm trọng liên quan đến trường hợp cụ thể này để xác thực cho sự phản đối đó. Tuy nhiên, nếu việc xử lý dữ liệu có mục đích được xem là hoạt động marketing trực tiếp, bạn có quyền phản đối hoạt động xử lý dữ liệu này miễn phí mà không cần biện hộ.

8.6. Bạn có quyền nhận từ chúng tôi định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc bằng máy tính với tất cả các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

8.7. Nếu bạn muốn nộp yêu cầu thi hành một hay nhiều quyền liệt kê bên trên, bạn có thể gửi email đến privacy@ansell.com. Một email yêu cầu thi hành một quyền sẽ không bị hiểu là văn bản đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nằm ngoài điều được yêu cầu để xử lý đề nghị của bạn. Yêu cầu này phải được nêu rõ ràng quyền nào bạn muốn được thi hành và những lý do cho yêu cầu đó. Yêu cầu đó phải có ngày tháng và chữ ký, đồng thời gửi kèm một bản scan kỹ thuật số thẻ căn cước hợp lệ để chứng minh danh tính của bạn. Nếu bạn sử dụng biểu mẫu liên lạc, Ansell có thể yêu cầu bạn một bản xác nhận được ký tên và bằng chứng nhận diện.

Ansell sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn là đã nhận yêu cầu này. Nếu yêu cầu đó hợp lệ, Ansell sẽ thực hiện trong thời gian hợp lý nhất có thể và muộn nhất trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu. 

Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn bởi Ansell, bạn có thể liên hệ Ansell qua địa chỉ email được liệt kê bên trên. Nếu bạn vẫn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn có thể nộp đơn khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

8.8. Trong những trường hợp dưới đây, Ansell sẽ không thể phản hồi yêu cầu của bạn theo các quy định của luật pháp và quy tắc liên quan:            

 1. liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và an ninh quốc phòng;           
 2. liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, y tế công cộng và quyền lợi chính của công chúng;          
 3. liên quan trực tiếp đến việc điều tra tội phạm, truy tố, việc xử án và thi hành phán quyết.           
 4. có đầy đủ bằng chứng cho thấy bạn có ác ý chủ đích hoặc lạm dụng các quyền.          
 5. nếu đáp ứng yêu cầu của bạn, bạn sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc của cá nhân và tổ chức khác.           
 6. liên quan đến bí mật kinh doanh
  

 

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin