CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Găng tay RABS và găng tay tủ cách ly

Catalog mới cho sản phẩm găng tay rabs & tủ cách ly

Khám phácatalog mới gồm găng tay RABS/tủ cách ly của Ansell và tìm hiểu toàn bộ dòng sản phẩm RABS/tủ cách ly bao gồm sản phẩm BioClean™ Nitrile và các sản phẩm AlphaTec® CSM, Neoprene, Latex, EPDM & EPDM+ kèm theo nhiều thông tin về quy trình đảm bảo chất lượng, thử nghiệm và sản xuất của chúng tôi.

tải xuống ngay bây giờ

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Các chứng nhận

Tìm kiếm và tải xuống Chứng nhận bức xạ (CoI), Chứng nhận xử lý (CoP) sản phẩm BioClean vô khuẩn, hoặc Chứng nhận tuân thủ (CoC) hoặc Chứng nhận phân tích (CoA)

Tìm kiếm Chứng nhận

Nếu bạn đang tìm chứng nhận chất lượng sản phẩm nhãn hiệu Ansell khác ngoài BioClean hoặc Microflex thì bạn có thể tìm kiếm tại đây.

Tìm kiếm Chứng nhận

Nguồn lực

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin