CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Chứng nhận Hợp quy, Phân tích và Phóng xạ

Tìm và tải xuống Chứng nhận Hợp quy/Phân tích và Phóng xạ cho các sản phẩm sạch & vô khuẩn của Ansell. Tìm kiếm một chứng nhận bằng cách nhập mã số kiểu dáng, số lot hay số lô.

Với các chứng nhận của sản phẩm TouchNTuff®, AccuTech®, Nitrilite®, DermaShield™, sử dụng mã số lô (ký hiệu 10 chữ số trên bao bì đóng gói) kết hợp với mã số kiểu dáng sẽ ra kết quả phù hợp nhất.

Với các chứng nhận của sản phẩm BioClean™, CHỈ VỚI SỐ LOT (ký hiệu 6 chữ số trên bao bì đóng gói) sẽ ra kết quả phù hợp nhất. Vui lòng nhập "-" khi điền số lot, ví dụ: 21-1234. Nếu bạn không thể tìm thấy chứng chỉ, vui lòng liên hệ với certificates@ansell.com.

 

Results

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin