CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Lãnh đạo Điều Hành

Augusto M. Accorsi

Phó giám đốc điều hành kiêm Tổng quản lý, Đơn vị kinh doanh chiến lược ("SBU") khối Giải pháp khám bệnh & dùng một lần

Đọc tiếp

Rikard Froberg

Phó giám đốc Đơn vị Kinh doanh toàn cầu khối công nghiệp (IGBU) kiêm Giám đốc Thương mại Khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) và Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)

Đọc tiếp

Angie Phillips

Phó giám đốc Điều hành kiêm Tổng quản lý, Đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) khối khoa học sự sống và y tế

Đọc tiếp

Sean P. Sweeney

Phó giám đốc Điều hành kiêm Tổng quản lý, Đơn vị Kinh doanh chiến lược Khối giải pháp cơ khí

Đọc tiếp

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin