CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

AnsellCARES

Cam kết của chúng tôi đối với giáo dục chuyên nghiệp và các vấn đề lâm sàng

Theo cam kết tăng cường giáo dục dài hạn của Ansell, AnsellCARES được tạo ra với sứ mệnh gia tăng giá trị vượt ra ngoài sản phẩm. AnsellCARES là chương trình giáo dục đa diện toàn cầu do các chuyên gia lâm sàng hàng đầu trên thế giới hướng dẫn. Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra các chiến dịch đào tạo và nâng cao nhận thức để thúc đẩy an toàn, hỗ trợ giảm thiểu rủi ro và cải thiện kết quả. Các chương trình đào tạo AnsellCARES dựa trên bằng chứng khoa học và các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất nhằm giúp bạn cập nhật những phát triển mới nhất để áp dụng vào thực tế.

Hội thảo video trực tuyến

Series đặc biệt MỚI - Hợp tác phòng chống COVID-19

Nghe các chuyên gia hàng đầu nói về các hướng dẫn và khuyến cáo tái hoạt động phẫu thuật tự chọn, thực hành nha khoa và tác động của thiết bị bảo hộ cá nhân kém chất lượng lên việc kiểm soát nhiễm khuẩn – hiện đã có. Tác động của COVID-19 lên các yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân cho các dịch vụ y tế khẩn cấp, các nhân viên phản ứng nhanh, các nhân viên phòng thí nghiệm cũng như thực hành chăm sóc ngoại trú sẽ sớm được công bố.

Tìm hiểu thêm

CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LÂM SÀNG (CE)

Ansell là nhà cung cấp các chương trình giáo dục thường xuyên (CE) có cấp chứng chỉ cho các điều dưỡng viên được cấp phép hành nghề (RN) tại Hoa Kỳ và các chương trình giáo dục nha khoa thường xuyên (CDE) cho các Chuyên gia nha khoa tại Hoa Kỳ và Canada. Chứng chỉ được cấp sau khi hoàn thành khóa học. Truy cập các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm.

BẰNG CHỨNG LÂM SÀNG VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN THEO CHỦ ĐỀ

Giữ liên lạc inTouch

Blog hàng tháng

Các đoạn trích ngắn gọn dành cho các chuyên gia y tế bận rộn. Thông tin về các xu hướng thực hành lâm sàng mới nhất với các liên kết đến các tài liệu đã công bố và các hướng dẫn được khuyến cáo để áp dụng ngay vào thực tiễn.

Tìm hiểu thêm

Bản tin

Nội dung dựa trên bằng chứng được phát triển với sự cộng tác của các chuyên gia lâm sàng từ khắp nơi trên thế giới. Giải quyết các vấn đề chăm sóc y tế chủ chốt, tác động của các tiêu chuẩn quốc gia và quy định cũng như các cải tiến thực hành mới.

Tìm hiểu thêm

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin