CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Self-Study Modules (CE Accreditation)

Ansell được công nhận trên toàn cầu về việc cung cấp các chương trình Giáo dục thường xuyên (CE) chất lượng cao, được công nhận cho các y tá đã đăng ký và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác thông qua AnsellCARESSM. Giáo dục thường xuyên được phê duyệt bởi Hội đồng Điều dưỡng đã Đăng ký California, nhà cung cấp #CEP15538. Đối với tất cả những người khác, chứng chỉ hoàn thành chung không được công nhận có sẵn để ghi lại thành tích. Mỗi mô-đun tự học kết thúc bằng một bài đánh giá khóa học và bài kiểm tra sau khi đạt yêu cầu 85%.

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin