CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠNAnsellGUARDIAN®

Chúng tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong hơn 45 năm thực hiện đánh giá an toàn. Mỗi công ty có nhu cầu khác nhau và mỗi công nhân cũng vậy. Tất cả các quy trình vận hành phải thực hiện các quy định an toàn khác nhau. Điều này cũng có nghĩa rằng mỗi đánh giá đều mang tính khác biệt. Mỗi khách hàng của chúng tôi đều nhận được một giải pháp an toàn được thiết kế riêng thông qua dữ liệu được thu thập bởi hơn 600 chuyên gia an toàn tại hơn 17.000 đánh giá riêng biệt từ năm 2010.

Các đánh giá của AnsellGUARDIAN  dẫn đến việc giảm thiểu chấn thương, giảm chi phí bảo vệ, tăng cường khả năng tuân thủ và giảm tính phức tạp của danh mục sản sẩm PPE. Đây là cách chúng tôi bảo vệ bạn và nhân viên của bạn. Đây là AnsellGUARDIAN.


Hình ảnh trực quan của một công nhân hóa chất kèm theo các con số và dữ liệu quan trọngCông việc của chúng tôi

An toàn & Tính tuân thủ

Chúng tôi cung cấp giải pháp quản lý rủi ro cho từng cá nhân để tăng tính bảo vệ cho công nhân, giảm thiểu chấn thương và tăng cường tính tuân thủ quy định.

Hiệu suất chi phí

Chúng tôi tư vấn về cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp từ đó dẫn đến giảm tổng chi phí của công ty bạn.

Năng suất

Chúng tôi mang lại các đề xuất thực hành tốt nhất để tối ưu hóa việc phân phối PPE, cải thiện công suất của công ty và giảm thiểu rác thải dẫn đến việc nâng cao hiệu suất tổng.

Mỗi khách hàng và công nhân có nhu cầu khác nhau. Mọi quy trình mà bạn đang thực hiện, mối nguy hại bạn đang đối mặt và quy định an toàn mà bạn đang tuân thủ đều khác biệt. Khi hợp tác cùng chúng tôi, hơn 600 chuyên gia an toàn của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về giải pháp PPE (Thiết bị bảo vệ cá nhân) nào mang tính tối ưu nhất để đạt mục tiêu của bạn.

Tuy nhiên ngoài việc tư vấn, chúng tôi còn đánh giá riêng từng tình huống thông qua việc sử dụng quy trình đã chứng minh và dữ liệu chúng tôi thu thập được trong hơn 17.000 đánh giá từ năm 2010. Bạn sẽ nhận một bản đánh giá được thiết kế riêng để giúp bạn đạt các mục tiêu về an toàn, hiệu suất chi phí. Đây là cách AnsellGUARDIAN® bảo vệ bạn và nhân viên của bạn.

Hình ảnh trực quan của một công nhân ngành thực phẩm khoa học sự sống với màu xanh lá cây


Cách thức hoạt động

Tập trung vào kết quả

Quy trình đơn giản và rõ ràng của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực liên quan nhất để mang lại các đề xuất thực hành tốt nhất cho một ứng dụng duy nhất hoặc thậm chí là cho toàn bộ khu vực làm việc.

Thiết kế riêng

Mỗi khách hàng và nhu cầu về an toàn của họ đều rất khác biệt. Hơn 600 chuyên gia an toàn của chúng tôi đánh giá từng tình huống thông qua các dữ liệu được cung cấp và quy trình đã được chứng minh. Kết quả này là một đánh giá mang tính độc nhất và thiết kế riêng để đáp ứng mục tiêu của họ.

Hợp tác bền vững

Chúng tôi bắt đầu quá trình hợp tác thông qua việc phân tích, định chuẩn, triển khai và cải thiện hiệu suất và vận hành liên quan đến PPE. Tại thời điểm đánh giá, chúng tôi xác định các nhu cầu an toàn hiện tại và trong tương lai của bạn.

Chuyển đổi

Các chuyên gia an toàn hỗ trợ kế hoạch triển khai toàn bộ kế hoạch đánh giá thông qua việc lấy mẫu và đào tạo công nhân của quý vị để đảm bảo sự thành công của quá trình thay đổi PPE (Thiết bị bảo vệ cá nhân).

Tìm hiểu thêm

Khám phá tất cả các tính năng của AnsellGUARDIAN bằng cách xem video của chúng tôi, tải về các báo cáo hay tìm hiểu các câu chuyện thành công của các công ty khác.

AnsellGUARDIAN®

Để tìm hiểu thêm về cách Ansell GUARDIAN  có thể giúp tối ưu hóa sự an toàn, năng suất và hiệu suất chi phí.

Xem thêm

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin