CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

ĐƯỢC CẬP NHẬT THÔNG TIN, ĐƯỢC BẢO VỆ, ‌LUÔN LUÔN ĐỔI MỚI

Được thiết kế để giúp bạn cập nhật các thay đổi về quy định pháp lý. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn "Được cung cấp thông tin đầy đủ" thông qua các công cụ và truyền thông về quy định. Chúng tôi sẽ "Bảo vệ" đội ngũ của chúng tôi bằng danh mục sản phẩm toàn diện, đội ngũ nhân viên kinh doanh sẽ đảm bảo bạn có giải pháp bảo vệ phù hợp cho công việc phù hợp, và chúng tôi luôn "Đi trước" vì các nhóm phát triển sản phẩm luôn nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn quy định không ngừng thay đổi trên toàn thế giới.

Quy chế Thiết bị bảo hộ cá nhân (EU) 2016/45 thay thế Chỉ thị Hội đồng 89/686/EEC. Quy chế mới này yêu cầu tất cả các nhà sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân phải công bố Tuyên bố tuân thủ EU cho mỗi sản phẩm. Yêu cầu này có hiệu lực vào ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Các Tuyên bố tuân thủ EU theo Chỉ thị Hội đồng 89/686/EEC trước đây luôn có sẵn khi được yêu cầu.

DECLARATIONS OF CONFORMITY

Downloads

Styles Languages
HyFlex® 11-727
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
BioClean-D™ Hood BDHD-L
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
MŨ TRÙM ĐẦU AlphaTec® 5000 AVANT AIRline - Mẫu 521
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
HyFlex® 72-400
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
AlphaTec® LIGHT Loại TR
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
RINGERS® R085
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
AlphaTec® 4000 - Mẫu 151
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
RINGERS® R138
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
ActivArmr® 80-658
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
HyFlex® 70-225
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
RINGERS® R167
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
AlphaTec® EPDM Isolator Gloves 85-501
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
Mũ trùm đầu AlphaTec® 3000 có kính che mặt - Mẫu 508
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
AlphaTec® SUPER Loại T
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Model 111P
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
HyFlex® 11-423
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
Găng tay lót Latex GAMMEX®
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
BioClean™ Nitrile Clean RABS/Isolator Gloves CGL36NIT59
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
AlphaTec® Neoprene Isolator Gloves 55-308
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
TouchNTuff® 93-700
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
Bộ quần áo liền thân BioClean-D kèm mũ trùm đầu và ủng – Vô khuẩn S-BDFC
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
AlphaTec® 3000 Trousers Ultrasonically Welded & Taped - Model 302
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
MICROFLEX® 10-135
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
HyFlex® 11-724
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
HyFlex® 72-286
EU Declaration: EN BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL NO PL PT RO SK SL SV TR
UK Declaration: EN
Load More

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin