CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Kỷ nguyên an toàn mới

Ansell đã mua lại thành công dòng kinh doanh PPE (Trang thiết bị bảo vệ cá nhân) của Kimberly Clark, các thương hiệu Kimtech™, KleenGuard™ và RightCycle™ giờ đây đã nằm trong danh mục sản phẩm và dịch vụ hàng đầu thế giới của chúng tôi để đạt mục tiêu giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc.

Tìm hiểu nhanh về Ansell

Tin tức mới nhất

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin