CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Đặt con người và trái đất lên trên hết

Là một công ty sản xuất có mặt trên toàn thế giới, trong suốt một thập kỷ qua chúng tôi đã nỗ lực đổi mới, tích cực cải tiến các thực hành bền vững và tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị. Khi áp dụng các mục tiêu liên quan vào doanh nghiệp và triển khai các tiêu chuẩn lao động công bằng vào quy trình vận hành trên toàn cầu, chúng tôi đã chứng minh rằng phát triển bền vững trong doanh nghiệp có thể hỗ trợ chứ không cản trở sự tăng trưởng.

Tìm hiểu nhanh về Ansell

Tin tức mới nhất

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin