CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Healthcare professionals donning Ansell gloves with A.R.T™ Pinhole Barrier Technology to help avoid pinholes

CÔNG NGHỆ NGĂN NGỪA LỖ HỔNG A.R.T™

Công nghệ A.R.T là quy trình độc quyền được đưa vào dây chyền sản xuất để tăng cường độ bền bằng cách giảm tối thiểu các lỗi mà sau này có thể gây ra lỗ hổng.

 

ART

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin