CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Industrial workers wearing Ansell gloves with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology that provide high cut protection, comfort & dexterity

CÔNG NGHỆ CHỐNG CẮT INTERCEPT™

INTERCEPT là công nghệ dệt kim chuyên biệt cho phép việc trộn các xơ tự nhiên, xơ tổng hợp và xơ kỹ thuật vào các sợi dệt tính năng cao có khả năng chống cắt và mang lại sự thoải mái và tính linh hoạt hiếm có.

 

Intercept

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin