CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Công tác về tính bền vững tại Ansell

“Việc áp dụng các trụ cột về nhân quyền, cộng đồng, môi trường và quản trị đã mang lại tiến bộ đáng kể trong hành trình phát triển bền vững của Công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực nhằm tạo ra thay đổi mang tính tích cực trong nội bộ Ansell, xây dựng sự bền vững trong chiến lược kinh doanh và trong cách chúng tôi thu hút các bên liên quan, bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng. 

Chúng tôi cam kết tạo ra những thay đổi mang tính chuyển đổi tích cực về nhân quyền, cộng đồng, môi trường và quản trị tại Ansell, ngay cả khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang không ngừng lớn mạnh. Nhiều năm nay, Công ty đã tích cực hoạt động trong các lĩnh vực này với các chiến lược đổi mới nhằm tiêu thụ ít hơn năng lượng, nước và không gian trên một đơn vị sản lượng, hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi đang sống và làm việc, đồng thời đảm bảo rằng hành vi đạo đức và văn hóa an toàn được đặt lên hàng đầu đối với lực lượng lao động đa dạng của chúng tôi.”

Magnus Nicolin, Tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO)

Câu chuyện phát triển bền vững

Các Trụ cột Bền vững

Văn hóa An toàn và Liêm chính

Theo luật nhân quyền quốc tế, tiêu chuẩn lao động, luật pháp quốc gia và các giá trị của Ansell, chúng tôi ủng hộ và tôn trọng các quyền của nhân viên cũng như của cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi nỗ lực không ngừng nhằm duy trì hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đẳng cấp thế giới, giúp các đồng nghiệp của mình luôn an toàn khi làm việc, dù đó là cơ sở sản xuất ở Malaysia, văn phòng ở Bỉ hay các trung tâm phân phối ở Hoa Kỳ. Là một công ty chuyên về an toàn, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những người chăm sóc mình - từ những đồng nghiệp quý giá cho đến các bên liên quan trong chuỗi cung ứng; từ khách hàng cho đến các cộng đồng ở những nơi mà chúng tôi đang hoạt động kinh doanh.
Khám phá thêm

Giải quyết nhu cầu của mọi người

Ansell đang hỗ trợ mọi người trên khắp thế giới cải thiện sự an toàn và hạnh phúc của họ. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận phù hợp với bốn trụ cột trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mình. Các tổ chức này đang giáo dục những người trẻ tuổi xây dựng một tương lai bền vững hơn, mang lại tri thức về sức khỏe cho đồng nghiệp và gia đình của họ, đồng thời giúp cộng đồng phục hồi nếu thảm họa xảy ra. Thông qua một loạt các hoạt động tình nguyện và từ thiện, chúng tôi hướng tới việc giải quyết các nhu cầu cụ thể của cộng đồng địa phương.
Khám phá thêm

Hướng tới mục tiêu Cải thiện Môi trường

Tại Ansell, chúng tôi tiếp tục hành trình trở thành một công ty thân thiện hơn với môi trường khi cải thiện các tiêu chuẩn quản lý môi trường và giảm thiểu dấu chân carbon của mình. Trong cam kết giảm thiểu tác động đến khí hậu, chúng tôi đang thiết lập các mục tiêu có thể đạt được, trong nhiều năm, về giảm phát thải khí nhà kính, nước, năng lượng và rác thải. Khi tiến bước trên hành trình bền vững của mình, chúng tôi được thúc đẩy bởi sự tham gia của các đồng nghiệp, các quan hệ đối tác chiến lược, đổi mới công nghệ và những tiến bộ trong vận hành; và chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được những tiến bộ ổn định để tiến tới những mục tiêu này.
Khám phá thêm

Liêm chính, Minh bạch và Công bằng

Ansell tiếp tục đạt được bước tiến với các chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp của chúng tôi phát triển bền vững, dựa trên các nguyên tắc liêm chính, minh bạch và công bằng. Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của các vấn đề bền vững, Hội đồng Quản trị đã mở rộng bản tóm tắt của Ủy ban về Nguy cơ và đổi tên ủy ban này thành Ủy ban về CSR (Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp) & Nguy cơ. Khung chương trình quản trị của chúng tôi đảm bảo sự vững mạnh lâu dài của công ty và chúng tôi sẽ cùng các bên liên quan tiếp tục tham gia để hiểu và phản hồi các vấn đề quan trọng đối với nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư, nhà phân phối, nhà cung cấp, cơ quan quản lý, cơ quan xếp hạng CSR và các nhóm vận động.
Khám phá thêm