CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Nhãn hiệu sáng chế trực tuyến

Tài liệu này thi hành các quy định về nhãn hiệu bằng sáng chế của Hoa Kỳ được nêu rõ trong Bộ luật 35 U.S.C. §287. Các sản phẩm được liệt kê dưới đây được sản xuất trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Ansell Limited và/hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này hoặc các tổ chức được cấp phép. Bằng sáng chế hoặc các bằng sáng chế của Hoa Kỳ bảo vệ các sáng chế của những sản phẩm được liệt kê dưới đây cùng với tên gọi của sản phẩm. Các bằng sáng chế bổ sung của Hoa Kỳ hoặc không phải của Hoa Kỳ có thể đang chờ phê duyệt.

Tên thương hiệu

Sản phẩm/Dịch vụ

Bằng sáng chế Hoa Kỳ số

Bao bì Máy bán hàng tự động của Ansell 

10,781,035

Ansell GUARDIAN®

8,818,830;
9,881,266

ActivArmr®

97-001;
97-002;
97-003;
97-004;
97-005;
97-006

6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,908,891

ActivArmr®

97-120

D748,343;
7,814,570;
8,522,363;
7,771,644;
10,626,283

ActivArmr®

97-100

7,814,570;
8,522,363;
7,771,644
10,626,283

ActivArmr®

97-125

D748,343

ActivArmr®

97-007;
97-008;
97-009

6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,908,891;
9,788,585;
10,701,992;
D690,472;
D694,475

ActivArmr®

80-813

8,074,436;
6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,908,891

AlphaTec®

58-128;
58-270;
58-530;
58-535

 

7,814,570;
8,522,363;
7,771,644;
7,803,438;
7,959,758;
8,367,168

AlphaTec®

58-430;
58-435

7,814,570;
8,522,363;
7,771,644

AlphaTec®

58-330;
58-335

10,791,777

AlphaTec®

58-330;
58-335;
79-340;
87-190;
87-224;
87-315;
87-376;
87-900;
79-700;
87-155;
87-650; 
87-665;
12-861

7,037,579;
7,527,828;
8,709,573

 

AlphaTec®

58-800

D819,925

AlphaTec®

EVO

8,247,077;
8,268,451

AlphaTec®

Hệ thống đèn rảnh tay cho tấm che mặt

9,717,295;

AlphaTec®

70-900

6,962,064;
7,213,419;
7,434,422;
7,246,509

AlphaTec® 

2500;
3000;
4000;
5000; 

10,897,955

AlphaTec Solvex®

37-176;
37-186;
37-695;
37-873;
37-900

7,037,579;
7,527,828;
8,709,573

AlphaTec® 

4000 

10,843,438

BioClean-D

Bộ quần áo vô trùng kèm mũ kiểu thả rơi- S-BDSH

8,683,615;
9,532,614

HyFlex®

11-510

D608,076;
D622,030;
D611,228;
6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,555,921;

HyFlex®

11-931;
11-937;
11-939

9,781,959;
7,814,570;
8,522,363;
7,771,644

HyFlex®

11-318

D739, 993

HyFlex®

11-818;
11-840

10,119,209;
7,814,571;
8,001,809;
8,137,606;
8,640,504;
6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422

HyFlex®

11-531;
11-537

 

10,292,440;
10,119,209;
7,814,571;
8,001,809;
8,137,606;
8,640,504;
6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,555,921;
7,908,891;
7,771,644;
7,814,570;
8,522,363

HyFlex®

11-539;
11-849 

10,292,440;

HyFlex®

11-541

6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,771,644;
7,814,570;
8,522,363

HyFlex®

11-561
11-840
11-841

10,500,797

HyFlex®

11-917;
11-919;
11-920;
11-925;
11-926;
11-927;
11-941;
11-947;
11-948;
11-949

7,771,644;
7,814,570;
8,522,363

HyFlex®

11-100;
11-500;
11-501;
11-511;
11-515;
11-550;
11-801;
11-900;

6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422

HyFlex®

11-800

6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,908,891

HyFlex®

11-812

D867,718

HyFlex®

11-539;
11-542

6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,555,921;
7,908,891;
7,814,570;
8,522,363;
7,771,644

HyFlex®

74-730;
74-731

7,213,419;
7,434,422;
7,246,509;
7,555,921

HyFlex®

74-710;
74-711;
74-718

7,213,419;
7,434,422;
7,246,509;
7,555,921

HyFlex®

72-400

6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,555,921

MICROFLEX®

93-260;
93-360

10,154,699

MICROFLEX®

93-850

10,405,593;
10,058,137;
D765,317

Touch N Tuff®

83-300;
83-500

8,087,412;
8,464,719;
9,725,539

Touch N Tuff®

92-220;
93-250;

10,405,593;
10,058,137;
D765,317

VersaTouch®

92-220

D765,317

VersaTouch®

74-732

7,213,419;
7,434,422;
7,246,509;
7,555,921;

ENCORE®

Latex Giữ độ ẩm cho da
Găng tay lót latex

7,971,276

GAMMEX®

PI Hybrid

10,253,170

GAMMEX®

PI Không chứa cao su latex
Găng tay lót PI không chứa cao su latex
PI Ortho không chứa cao su latex
Pl Suy yếu bức xạ không chứa cao su latex
Pl Micro không chứa cao su latex
PI Textured không chứa cao su latex
PI Xanh lá cây không chứa cao su latex
Không chứa cao su latex kháng vi sinh vật
PI Ergo-Fit™
PI Hệ thống Glove-in-Glove™
PI kèm Hệ thống Glove-in-Glove™

8,087,412;
8,464,719;
9,725,539;
10,538,609


GAMMEX®

Latex Giữ độ ẩm cho da
Găng tay lót latex

7,971,276

GAMMEX®

PI Ergo-Fit™

D787,779

MICROFLEX®

Mềm mại Màu trắng Nitrile TQ-601
NEOSOFT™ 73-837

7,971,276

Ansell

Smart Pack™

D793,224

SANDEL®

Bút đánh dấu 2 trong 1

D538,851

SANDEL®

Bút đánh dấu 4 trong 1

D538,851

SANDEL®

Ống tay bảo vệ

D542,415

SANDEL®

Stretch-A-Tray™

D608,015

SANDEL®

Z-Tray™

D608,456

SANDEL®

Change-A-Blade™

8,282,662;
D568,475

SANDEL®

Ghế đẩu Ergo-Step™

D632,101

SANDEL®

Mũ TIME OUT®

D645,907

SANDEL®

Hệ thống dán nhãn thuốc chính xác

7,458,177             

SANDEL®

Bộ dụng cụ an toàn

7,458,177

SANDEL®

Hệ thống xử lý mẫu xét nghiệm™

7,381,288

SANDEL®

Disarm-It-All™

8,800,766

SANDEL®

STAT-BLOC™

10,485,231;
9,913,467

SANDEL®

Gối kê định vị bệnh nhân tư thế nằm úp ProForm™

D813,399

SANDEL®

Gối kê định vị bệnh nhân gợn sóng tư thế nằm ngửa ProForm™

D837,386

SANDEL®

Gối kê cánh tay ProForm™ - Phẫu thuật cắt cung sau cột sống

D813,398

SANDEL®

Gối bảo vệ thần kinh trụ ProForm™

D824,600

SANDEL®

Gối bảo vệ gót chân ProForm™

D877,348

SANDEL®

Z-Slider™

6,675,411

Danh sách dưới đây là các bằng sáng chế của Hoa Kỳ đang chờ phê duyệt và các sản phẩm liên quan. Các bằng sáng chế bổ sung của Hoa Kỳ hoặc không phải của Hoa Kỳ có thể đang chờ phê duyệt.

Tên thương hiệu

Sản phẩm/Dịch vụ

(Các) số hồ sơ đăng ký bằng sáng chế Hoa Kỳ

AlphaTec®

4000; 5000;

2019/0255368

GAMMEX®

PI Hybrid

2019/0218375

HyFlex®

11-561;
11-738;
11-931;
11-937;
11-939

2017/0055607

HyFlex®

11-531;
11-731

2015/0118425

HyFlex®

11-812

2019/0159534

HyFlex®

11-561; 11-840; 11-841

2017/0000202

MICROFLEX®

93-260; 93-360

2019/0104781

MICROFLEX®

93-850

2020/0015529

GAMMEX®

PI Ergo-Fit™

2018/0360143
2019/0357609

 

Sửa đổi lần cuối vào tháng 4 năm 2021