CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Các ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp ô tô

Sự hiện diện trên toàn cầu, cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng và các dịch vụ giá trị gia tăng của chúng tôi tạo ra cơ hội để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong ngành công nghiệp ô tô.
Tìm hiểu thêm

Hóa chất

Các giải pháp bảo hộ bao gồm đầy đủ các giải pháp bảo vệ tay và cơ thể nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân trong ngành hóa chất.
Tìm hiểu thêm

Dầu khí

Các giải pháp bảo hộ bao gồm găng tay và quần áo được thiết kế để bảo vệ công nhân thượng nguồn ngành dầu khí.
Tìm hiểu thêm

Khai mỏ

Các giải pháp bảo hộ được thiết kế để tăng cường tính an toàn và nâng cao năng suất tại môi trường khắc nghiệt của ngành công nghiệp mỏ.
Tìm hiểu thêm