CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Ansell GUARDIAN®

Đánh giá an toàn cá nhân hóa giúp giảm số ca chấn thương, giảm chi phí bảo hộ, tăng tính tuân thủ và giảm tính phức tạp của PPE.
Tìm hiểu thêm

Quy trình Công nghiệp

Gia công cơ bản

Ứng dụng

  • Nhổ lông/lột da Cắt cơ bản Lọc bỏ xương

Nhu cầu của người dùng

  • Chống cắt & chống thủng Chống chất lỏng Chống lạnh

Chế biến bổ sung

Ứng dụng

  • Cắt lát/cắt/chặt Hấp/chiên/nướng Ướp

Nhu cầu của người dùng

  • Chống cắt Chống chất lỏng Chống nhiệt

Đóng gói

Ứng dụng

  • Đóng gói thịt phi lê và thịt xay Đóng hộp Đóng chai

Nhu cầu của người dùng

  • Chịu nhiệt Chống chất lỏng Khả năng bám trong môi trường ướt

Bảo quản lạnh

Ứng dụng

  • Bảo quản thịt đóng gói Bảo quản chai và lon Bảo quản nguyên liệu thô

Nhu cầu của người dùng

  • Chống lạnh Chống chất lỏng

Vệ sinh và bảo trì

Ứng dụng

  • Bảo quản/vận chuyển Bảo trì/sửa chữa thiết bị Khử trùng/sát trùng máy móc

Nhu cầu của người dùng

  • Chống cắt & chống thủng Chống hóa chất Khả năng bám bề mặt ướt