CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Dịch vụ

Ansell GUARDIAN®

Dịch vụ đánh giá an toàn của chúng tôi do các chuyên gia an toàn thực hiện và sẽ giúp bạn cải thiện tính an toàn, năng suất thông qua 45 năm kinh nghiệm đánh giá an toàn kèm phương pháp dựa vào dữ liệu để mang lại đánh giá mang tính cá nhân và độc nhất.
Tìm hiểu thêm

Quy định

Được thiết kế để giúp bạn cập nhật các thay đổi về quy định pháp lý. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn "Được cung cấp thông tin đầy đủ" thông qua các công cụ và truyền thông về quy định. Chúng tôi sẽ "Bảo vệ" đội ngũ của chúng tôi bằng danh mục sản phẩm toàn diện, đội ngũ nhân viên kinh doanh sẽ đảm bảo bạn có giải pháp bảo vệ phù hợp cho công việc phù hợp, và chúng tôi luôn "Đi trước" vì các nhóm phát triển sản phẩm luôn nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn quy định không ngừng thay đổi trên toàn thế giới. 
Đọc tiếp