CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Noh Jihee Tháng Mười Hai 31, 2019

Các mối nguy hiểm về phơi nhiễm hóa chất trong phòng thí nghiệm nghiên cứu

Làm việc trong phòng thí nghiệm đòi hỏi phải xử lý nhiều loại hóa chất từ axit, các chất kiềm, hóa chất vô cơ và hữu cơ đến các dung môi với nhiều nhóm chức năng khác nhau, mỗi loại đều đại diện cho một mối nguy hiểm sức khỏe khác nhau khi phơi nhiễm.

Những mối nguy hiểm sức khỏe có nhiều loại từ bỏng và kích ứng da đến tổn thương hệ hô hấp và tác động đến sức khỏe gây ung thư. Văng bắn hóa chất là mối nguy hiểm và sự cố xuất hiện phổ biến nhất tại phòng thí nghiệm. Do đó, cần thiết phải bảo vệ các nhà nghiên cứu khi xử lý các chủng loại hóa chất và đối tượng hóa chất mới, mà việc thử nghiệm độc tố của các hóa chất này chưa được thực hiện.

Tìm hiểu găng tay dùng một lần nào của Ansell sẽ chống văng bắn hóa chất đối với một loạt các hợp chất hóa học.


Hãy bắt đầu trao đổi thông tin